Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 5 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Trinn
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203590
Trinn
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203084
Trinn, engelsk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 33
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203551
Trinn, KRLE
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 14
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203559
Trinn, kroppsøving
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 28
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203547
Trinn, kunst og håndverk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203564
Trinn, mat og helse
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203599
Trinn, musikk
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 13
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203548
Trinn, naturfag
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203557
Trinn, samfunnsfag
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 34
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 203550

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Ta lærerutdanning ved HVL. Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidshverdag der du kan bruke mange sider ved deg selv.

Vi har ledige plasser til høsten og kravet er kun generell studiekompetanse.

I sommer kan du søke på grunnskolelærer selv om du ikke dekker kravene til skolepoeng, matte eller norsk. Det er kun krav om generell studiekompetanse. Du må søke direkte til høgskolen. Portalen åpner 20. juli. Mer informasjon vil bli oppdatert på vår informasjonsside

Hvorfor studere grunnskolelærer 1.-7.trinn?

Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn. Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidsdag, der du kan bruke mange sider ved deg selv. Grunnskolelærere er ettertraktet og det vil være gode jobbmuligheter i hele landet. Ved HVL vil du møte et godt studentmiljø og trivelige campuser.

Bergen er en av de vakreste byene i Norge og en av de beste studentbyene! Her finner du folk med samme interesser som deg, uansett om du liker å sove i hengekøye på fjellet, synge på en scene, arrangere fester, gå på konserter eller vinne quizen. Her er alt lagt til rette for at du skal få en fin studietid.

Du kan også studere grunnskolelærer 1.-7. trinn i Sogndal og på Stord.

Studiets oppbygging

Hva lærer du?

I lærerutdanning 1-7 fordyper du deg i begynneropplæring innenfor lesing, skriving og regning. Norsk, matematikk og pedagogikk og elevkunnskap er obligatoriske fag i utdanningen. I tillegg har du valgfrie fag.

Undervisningen er tett opp til det du lærer i praksis. Du deltar i forelesninger, gruppearbeid, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige.

Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av utdanningen. Her får du verdifull erfaring fra arbeidslivet og du får teste det du har lært.

I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Norges eneste forskerlinje

Kunne du tenke deg å bidra til å utvikle den norske skolen? Da er forskerlinjen noe for deg. Som eneste i Norge, tilbyr Høgskulen på Vestlandet en forskerlinje for toppmotiverte lærerstudenter som kunne tenke seg en forskerkarriere.

Forskerlinjen innebærer at du får ekstra opplæring i metode og vitenskapsteori i sjette semester, ved siden av den vanlige utdanningen. I tillegg skal du bruke et år etter fullført lærerutdanning til å utarbeide skisser til doktorgradsprosjekt, ta doktorgradskurs og jobbe med forskingsoppgaver. Programmet gir et ekstra stipend for dette året, og målet er at forskerlinjestudentene skal kvalifisere for doktorgradLes mer om forskerlinjen for grunnskolelærerstudenter.

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Bergen bygget opp

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden. 

Du kan reise på utveksling tredjeåret. Hvor du kan reise, er avhengig av hvilke fag du ønsker å ta når du er på utveksling. Det må ses i sammenheng med hvordan utdanningsløpet ditt er og fag du allerede har tatt. Du må også tenke på hvilke fag du vil ha som masterfaget ditt. 

Opptakskrav

Fra 20. juli kan du søke ledige studieplasser, og da er kravet kun generell studiekompetanse. Se mer informasjon her

Det er to måter å kvalifisere på.

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til

enten:

 • minst 35 skolepoeng
 • snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer)
 • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

eller:

 • minst 40 skolepoeng
 • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
 • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. Behovet for lærere er stort.

Du kan også jobbe med voksenopplæring, skoleadministrasjon, frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid og fagpolitisk arbeid.

Hvis du ønsker å utvikle den norske skolen gjennom kunnskap, kan du bli forsker. Som eneste utdanningsinstitusjon i Norge, tilbyr Høgskulen på Vestlandet en forskerlinje for toppmotiverte lærerstudenter som kunne tenke seg en forskerkarriere.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10282

Belgia | University College Ghent (HoGent) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=778

Brasil | Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10630

Canada | Mount Royal University (MRU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10591

Danmark | Aarhus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10008

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark (UC SYD) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

Danmark | University College Absalon | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=818

Frankrike | University of Rouen-Haute Normandie | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=783

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=500

Italia | University of Padova (UniPd) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10218

Litauen | Vytautas Magnus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10288

Malta | University of Malta | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=771

Nederland | HAN University (Hogeschool van Arnheim en Nijmegen) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=794

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Polen | WSB Merito University in Wroclaw | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10352

Portugal | P.PORTO - Polytechnic of Porto | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=774

Spania | University of Malaga | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10513

Spania | Universitat Internacional de Catalunya | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10597

Spania | University of Alicante (UA) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=750

Storbritannia og Nord-Irland | The Norwegian Study Centre | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=571

Sverige | Linnæus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10451

Sverige | University of Gothenburg | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=626

Tyskland | Heidelberg University of Education | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=780

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | The Catholic University of America (CUA) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10628

Alle utdanninger innen