Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Master, 5 år
Studiepoeng:
300

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Campus Sogndal ligger tett på fjord og fjell og er et oversiktlig og inkluderende studiested der det er lett å bli kjent med andre.

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidshverdag der du kan bruke mange sider ved deg selv. 

Klikk her for informasjon om hva du lærer, hva studiet krever av deg som student og hvordan utdanningen ved Høgskulen på Vestlandet er bygd opp.

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Sogndal bygget opp

Første og andre året av utdanningen:

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er Norsk 1-7, Matematikk 1-7 og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha valgfritt fag, som du velger ved studiestart.

Her i Sogndal kan du velge mellom:

Tredje året:

  • I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
  • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte året:

  • Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.
  • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
  • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Sogndal kan du velge ett av følgende masterfag:

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 4.0 i matematikk (224 timer).

Karrieremuligheter

Praksis i GLU 1-7

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet  praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | University College Ghent | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=778

Canada | Mount Royal College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10591

Danmark | University College Copenhagen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Danmark | VIA University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10226

Danmark | University College South Denmark | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10242

Danmark | University College Absalon | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=818

Danmark | Aarhus University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10008

Frankrike | University of Rouen Normandy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=783

Island | University of Iceland | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=500

Litauen | Lithuanian University of Educational Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10288

Nederland | HAN University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=794

New Zealand | Auckland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Storbritannia og Nord-Irland | York St John University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=475

Tyskland | Heidelberg University of Education | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=780

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

USA | San Diego State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen