Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆRALT
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 225
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 215547

Informasjon oppdatert

6. mars 2024.

Om studiet

Vil du gjøre en positiv forskjell for elevene – uansett hvilket utgangspunkt de har? Som grunnskolelærer får du en av samfunnets viktigste jobber.

Barns første møte med skolen og de første skoleårene er veldig viktige. Ikke bare for videre skolegang og studier, men for senere yrkesliv og livskvalitet. Som lærer vil du være elevenes viktigste ressurs i skolen og følge dem i deres læring, vekst og utvikling.

Lærerutdanningen gir deg kunnskap om hvordan man leder en klasse gjennom den første lese-, skrive- og regneopplæringen. Du lærer hvordan man underviser, hvordan man er kontaktlærer og bruker lek og aktivitet som pedagogisk verktøy for læring.

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her

Alle utdanninger innen