Sist oppdatert 4. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Fysikk er vitenskapen som forsøker å forstå, forklare og beskrive verden rundt oss.

Avhengig av hvilken retning du velger kan du bidra til å utvikle ny moderne teknologi, forske på verdensrommet eller bidra til ny kunnskap innen det medisinske fagfeltet.

Ulike retninger du kan velge er medinsk fysikk, biofysikk, materialfysikk, nanovitenskap, astrofysikk, partikkelfysikk og kvantefysikk.

 

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Opptakskrav

Ulike opptakskrav, men ofte generell studiekompetanse og realfagskombinasjon. Lokalt opptak for enkelte utdanninger.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år. Doktorgrad tar normalt 3 år etter fullført mastergrad.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelorgrad tar 3 år og mastergrad tar 5 år. Doktorgrad tar normalt 3 år etter fullført mastergrad.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8521 - Fysiske fag
 • 759929 - Master, realfag, toårig
 • 759914 - Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig
 • 759908 - Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk
 • 755110 - Master, teknologi, energi og miljø, femårig
 • 753110 - Master, anvendt matematikk, mekanikk og numerisk fysikk, toårig
 • 752902 - Master, teknologi, nanoteknologi, femårig
 • 752901 - Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig
 • 752114 - Master, teknologi, fysikk, femårig
 • 752113 - Master, fysikk, toårig
 • 7521 - Fysiske fag
 • 659936 - Bachelor, honours-programmet, treårig
 • 659929 - Bachelor, realfag, treårig
 • 652902 - Bachelor, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, treårig
 • 652901 - Fysikk og kjemi, lavere nivå
 • 6521 - Fysiske fag
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 751915 - Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig

Finn yrker

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 8521 - Fysiske fag
 • 759929 - Master, realfag, toårig
 • 759914 - Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig
 • 759908 - Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk
 • 755110 - Master, teknologi, energi og miljø, femårig
 • 753110 - Master, anvendt matematikk, mekanikk og numerisk fysikk, toårig
 • 752902 - Master, teknologi, nanoteknologi, femårig
 • 752901 - Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig
 • 752114 - Master, teknologi, fysikk, femårig
 • 752113 - Master, fysikk, toårig
 • 7521 - Fysiske fag
 • 659936 - Bachelor, honours-programmet, treårig
 • 659929 - Bachelor, realfag, treårig
 • 652902 - Bachelor, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, treårig
 • 652901 - Fysikk og kjemi, lavere nivå
 • 6521 - Fysiske fag
 • 751913 - Master of Science, biology, toårig
 • 751915 - Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig

Finn yrker

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Fysiske fag (8521)
 • Master, realfag, toårig (759929)
 • Master, teknologi, fysikk, informatikk og matematikk, femårig (759914)
 • Sivilingeniørutdanning, fysikk og matematikk (759908)
 • Master, teknologi, energi og miljø, femårig (755110)
 • Master, anvendt matematikk, mekanikk og numerisk fysikk, toårig (753110)
 • Master, teknologi, nanoteknologi, femårig (752902)
 • Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig (752901)
 • Master, teknologi, fysikk, femårig (752114)
 • Master, fysikk, toårig (752113)
 • Fysiske fag (7521)
 • Bachelor, honours-programmet, treårig (659936)
 • Bachelor, realfag, treårig (659929)
 • Bachelor, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, treårig (652902)
 • Fysikk og kjemi, lavere nivå (652901)
 • Fysiske fag (6521)
 • Master of Science, biology, toårig (751913)
 • Master of Science, bioinformatikk og anvendt statistikk, toårig (751915)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.