Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: ING4R2
Poenggrenser 2023:
  • 58.70 (primær)
  • 58.40 (ordinær)
Studieplasser: 125
Søknadskode (SO): 194763

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Sivilingeniørstudiet Fysikk og Matematikk har basis i klassiske realfag. Blandet med teknologiske problemstillinger gir dette en profesjonsrettet utdanning med spennende utfordringer. Etter endt utdanning kan du finne mange spennende jobber enten du vil jobbe med fornybar energi, medisinsk teknologi, statistiske modelleringer, forskning, utvikling av kunstig intelligens, materialer eller nye IKT-løsninger. Fysikk er naturvitenskap som bygger på eksperimenter, målinger og matematisk analyse for å finne fysiske lover for alt fra mikrokosmos til makrokosmos. Matematikk er teknologiens og naturvitenskapens språk. Matematikken er også en viktig del av kulturarven, og den er i stadig utvikling.

Matematisk og statistisk analyse, matematisk modellering og beregningsteknikker kan brukes til å løse vidt forskjellige problemer innenfor ulike fagområder. Klimastudier, medisin, elektronikk og fornybar energi er bare noen av områdene hvor vi trenger forståelse for fysikk og matematikk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i teknologi

Alle utdanninger innen