Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

201661

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Fysikk er en spennende og interessant vitenskap som helt fra den ble til har hatt som mål å utvikle teorier som kan forklare hvorfor universet er som det er og hvorfor det i det hele tatt eksisterer. Historien om fysikkens utvikling er et eventyr om menneskelige erkjennelser som har hatt avgjørende betydning for vårt dagligliv, vår forståelse av verden og oss selv. Kanskje er fysikkens viktigste bidrag til samfunnet teorien som gjorde produksjon av elektrisk strøm mulig. Produksjon av strøm krever energi, og fremtidens utfordring er å utvikle energi på en måte som ikke skader naturen. For å delta i dette arbeidet er forståelse av fysikkens teorier nødvendig.

Hva lærer du?

Først og fremst lærer du å anvende begreper og teorier i mekanikk, elektromagnetisme, kvantefysikk og relativitetsteorien til å beskrive fenomener. Du lærer også hvordan fysikere har utviklet disse teoriene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1(eller matematikk S1og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Et av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og et av fagene (eller fagkombinasjon) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT).

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Fysikk 1 og Matematikk R1 + R2

Kvalifikasjon/tittel

Fysikk årsstudium

Alle utdanninger innen