Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 201661

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Fysikk er en spennende og interessant vitenskap som beskriver fenomener på hele naturens skala, fra de minste partiklene til de største galaksene. Sammen kan teoriene beskrive utviklingen av universet fra det var noen sekunder gammelt og frem til i dag. Universets historie er en fascinerende, og det er også fysikkens historie. I årsenheten i fysikk lærer du derfor ikke bare hvordan vi kan bruke teoriene i klassisk- og moderne fysikk til å forstå verden, men også hvordan de avgjørende teoriene ble til.

En av fysikkens viktigste oppdagelser for det moderne samfunnet er hvordan elektrisk strøm kan produseres. I dag er en av de store utfordringene å fremskaffe energien til denne produksjonen uten å skade naturen og mennesker. Fordeler og ulemper med ulike energikilder er derfor sentralt i årsenheten.

Hva lærer du?

Først og fremst lærer du å anvende fysikkens begreper og teorier i den klassiske og moderne fysikken til å forklare bevegelser, sammenhengen mellom kraft og bevegelse, hvordan lys dannes og vekselvirker med materie, hvordan bevaring av energi og bevegelsesmengde utgjør et fundament i fysikkens forståelse av naturen og hvordan det er mulig å utvikle programmer for å løse fysiske problemer på datamaskinene.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Et av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og et av fagene (eller fagkombinasjon) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT).

Kvalifikasjon/tittel

Fysikk årsstudium

Alle utdanninger innen