Sist oppdatert 28. mai 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan ulike faktorer påvirker folkehelsen.

På en utdanning innen folkehelse lærer du om hvordan man kan fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold. Man lærer også å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav og lokalt opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav og lokalt opptak.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år, mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769940 - Master of Science, public health, toårig
 • 769924 - Master, helsefremmende arbeid, toårig
 • 769921 - Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig
 • 769920 - Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig
 • 769918 - Master, international community health, toårig
 • 769915 - Master, helsevitenskap, toårig
 • 769908 - Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health)
 • 769907 - Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag
 • 669953 - Bachelor, folkehelsearbeid, treårig
 • 669948 - Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig
 • 669915 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid
 • 669902 - Ernæring, helse og miljøvern, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 769940 - Master of Science, public health, toårig
 • 769924 - Master, helsefremmende arbeid, toårig
 • 769921 - Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig
 • 769920 - Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig
 • 769918 - Master, international community health, toårig
 • 769915 - Master, helsevitenskap, toårig
 • 769908 - Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health)
 • 769907 - Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag
 • 669953 - Bachelor, folkehelsearbeid, treårig
 • 669948 - Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig
 • 669915 - Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid
 • 669902 - Ernæring, helse og miljøvern, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master of Science, public health, toårig (769940)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig (769921)
 • Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig (769920)
 • Master, international community health, toårig (769918)
 • Master, helsevitenskap, toårig (769915)
 • Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) (769908)
 • Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag (769907)
 • Bachelor, folkehelsearbeid, treårig (669953)
 • Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig (669948)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Ernæring, helse og miljøvern, toårig (669902)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.