Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

18. januar 2024.

Om studiet

Vil du lære mer om forebyggende og helsefremmende arbeid? Studiet gir deg kunnskap om hvordan vi som samfunn legger til rette for god helse i befolkningen. Betydningen av natur, miljø og omgivelser er sentralt i studiet.

Oppmerksomheten rundt helsefremmende og forebyggende arbeid øker i samfunnet. Studiet gir deg en fordypning i folkehelsevitenskap og relevante forskningsmetoder, slik at du skal kunne bidra i utviklingen. Du har mulighet til å velge innenfor ulike retninger, som for eksempel ledelse, miljørettet helsevern, planarbeid, aktivitetsvitenskap eller arbeidshelse. Med fullført grad kvalifiserer du til folkehelsearbeid innen kommune, fylke, stat eller privat sektor.

Du vil møte forelesere med topp ekspertise og erfaring fra praksis, både fra NMBU og eksternt. Undervisningsformene er varierte, og innebærer blant annet prosjektarbeid, problemløsning, omvendt undervising og forelesninger. De obligatoriske emnene er samlingsbasert. Samarbeid og kontakt med arbeidslivet er en integrert del av undervisningen.

Studentgruppa er sammensatt med ulike aldre, fag-bakgrunner og erfaringer som skaper et godt grunnlag for ulike perspektiver og innfallsvinkler. Det er også tett kontakt mellom underviserne og studentene.

Studiet går på heltid over to år, eller deltid over fire år.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Folkehelsevitenskap

Alle utdanninger innen