Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 41.00 (primær)
  • 46.60 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203203

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

13. februar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere bachelor i folkehelsearbeid?

Målet med folkehelsearbeid er å forebygge og fremme god helse i befolkningen, for eksempel ved å motivere ulike målgrupper til økt fysisk aktivitet og til sunne kostholdsvaner. Utdanningen er tverrfaglig, med emner fra fagfeltene kosthold, idrett og samfunnsfag. Entreprenørskap vektlegges og studentene fanner egne studentbedrifter. Studiet er praksisnært, med både praksisperioder, samarbeid med lokale aktører og mentorer fra næringslivet.

Gjennom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter får du kjennskap til helsefremmende kosthold og en rekke former for fysisk aktivitet knyttet til folkehelsearbeid. Studiet inneholder også organisasjons- og samfunnsfaglige perspektiv på folkehelsearbeidet.

Gjennom studiet lærer du:

  • Forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid 
  • Om sammenhengen mellom miljø, bærekraftig utvikling, helse og livskvalitet
  • Forståelse for folkehelsearbeidets utvikling 
  • Kunnskap om og forståelse for kulturelle og sosiale perspektiv innen helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid

Du kan studere folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet ved campus Bergen.

Studiets oppbygging

Undervisningen er både på norsk og engelsk. Enkeltforelesninger og deler av pensumlitteraturen er på engelsk, og hele emnet FHA318 er på engelsk. 

Praksis i folkehelsearbeid

Studiet inneholder tre praksisperioder, hver på to til tre uker, knyttet til tema som omhandler kosthold, fysisk aktivitet og samfunn.
Informasjon om praksis.

Utveksling

I 4. semester har du et obligatorisk studieopphold i utlandet. Dette kan være til samarbeidspartnere i Europa eller Oseania.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med bachelorgrad i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet kvalifiserer du deg til å drive helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Du kan jobbe i private og offentlige organisasjoner, eller starte din egen virksomhet.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Litauen | Lithuanian Sports University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10495

Nederland | HAS Green Academy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10434

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Portugal | Polytechnic Institute of Santarém | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10536

Spania | University of Malaga | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10513

Tsjekkia | Masaryk University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10610

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen