Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 41.00 (primær)
  • 47.40 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203203

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

7. juni 2023.

Om studiet

Hvorfor studere bachelor i folkehelsearbeid?

Målet med folkehelsearbeid er å forebygge og fremme god helse i befolkningen, for eksempel ved å motivere ulike målgrupper til økt fysisk aktivitet og til sunne kostholdsvaner. Utdanningen er tverrfaglig, med fokus på blant annet entreprenørskap. Gjennom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter får du kjennskap til helsefremmende kosthold og en rekke former for fysisk aktivitet knyttet til folkehelsearbeid. Studiet inneholder også organisasjons- og samfunnsfaglige perspektiv på folkehelsearbeidet.

Gjennom studiet lærer du:

  • Forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid
  • Om sammenhengen mellom miljø, bærekraftig utvikling, helse og livskvalitet
  • Sentrale faglige begreper
  • Forståelse for folkehelsearbeidets utvikling
  • Kunnskap om og forståelse for kulturelle og sosiale perspektiv innen helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid

Du kan studere folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet ved campus Bergen.

Studiets oppbygging

Praksis i folkehelsearbeid

Studiet inneholder tre praksisperioder á to uker, som er knyttet til tema som omhandler kosthold, fysisk aktivitet og samfunn. Informasjon om praksis

Utveksling

I 4. semester har du et obligatorisk studieopphold i utlandet.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med bachelorgrad i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet kvalifiserer du deg til å drive helsefremmende og forebyggende folkehelsearbeid. Du kan jobbe i private og offentlige organisasjoner, eller starte din egen virksomhet.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology (QUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Nederland | HAS Green Academy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10434

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Portugal | Polytechnic Institute of Santarém | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10536

Spania | University of Malaga | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10513

Tsjekkia | Masarykova Univerzita | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10610

Alle utdanninger innen