Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Bergen

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2022

  • 41.00 (primær)
  • 47.40 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

203203

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Er du opptatt av kosthold og fysisk aktivitet? Bachelorstudiet i folkehelsearbeid er en tverrfaglig utdanning som gjør deg rustet til å jobbe med helsefremmede og forebyggende arbeid.

Hvorfor velge bachelor i folkehelsearbeid?

Målet med folkehelsearbeid er å forebygge og fremme god helse i befolkningen, for eksempel ved å motivere ulike målgrupper til økt fysisk aktivitet og til sunne kostholdsvaner. Utdanningen er tverrfaglig, med fokus på blant annet entreprenørskap. Gjennom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter får du kjennskap til helsefremmende kosthold og en rekke former for fysisk aktivitet knyttet til folkehelsearbeid. Studiet inneholder også organisasjons- og samfunnsfaglige perspektiv på folkehelsearbeidet.

Gjennom studiet lærer du å arbeide med kosthold, fysisk aktivitet og samfunnsplanlegging i helsefremmende og forebyggende virksomheter.

Praksis i folkehelsearbeid

Studiet inneholder tre praksisperioder á to uker, som er knyttet til tema som omhandler kosthold, fysisk aktivitet og samfunn.

Informasjon om praksis

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

Fullført bachelorstudium kvalifiserer for opptak til ulike masterutdanninger ved HVL.

Utveksling

I 4. semester har du et obligatorisk studieopphold i utlandet.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med bachelorgrad i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet kvalifiserer du deg til å drive helsefremmende og førebyggende folkehelsearbeid. Du kan jobbe i private og offentlige organisasjoner, eller starte din egen virksomhet.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Danmark | University College Copenhagen | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

New Zealand | Auckland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Portugal | Polytechnic Institute of Santarém | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10536

USA | San Diego State University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

Alle utdanninger innen