Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • 41.00 (primær)
  • 47.40 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 203203

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

31. januar 2023.

Om studiet

Er du opptatt av kosthold og fysisk aktivitet? Bachelorstudiet i folkehelsearbeid er en tverrfaglig utdanning som gjør deg rustet til å jobbe med helsefremmede og forebyggende arbeid.

Hvorfor studere bachelor i folkehelsearbeid?

Målet med folkehelsearbeid er å forebygge og fremme god helse i befolkningen, for eksempel ved å motivere ulike målgrupper til økt fysisk aktivitet og til sunne kostholdsvaner. Utdanningen er tverrfaglig, med fokus på blant annet entreprenørskap. Gjennom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter får du kjennskap til helsefremmende kosthold og en rekke former for fysisk aktivitet knyttet til folkehelsearbeid. Studiet inneholder også organisasjons- og samfunnsfaglige perspektiv på folkehelsearbeidet.

Gjennom studiet lærer du å arbeide med kosthold, fysisk aktivitet og samfunnsplanlegging i helsefremmende og forebyggende virksomheter.

Man kan studere folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet ved campus Bergen.

Studiets oppbygging

Praksis i folkehelsearbeid

Studiet inneholder tre praksisperioder á to uker, som er knyttet til tema som omhandler kosthold, fysisk aktivitet og samfunn. Informasjon om praksis

Utveksling

I 4. semester har du et obligatorisk studieopphold i utlandet.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Med bachelorgrad i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet kvalifiserer du deg til å drive helsefremmende og førebyggende folkehelsearbeid. Du kan jobbe i private og offentlige organisasjoner, eller starte din egen virksomhet.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology (QUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Danmark | University College Copenhagen (UCC) (KP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10011

Nederland | INHOLLAND University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=729

Nederland | HAS Green Academy | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10434

New Zealand | Auckland University of Technology (AUT) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=591

Portugal | Polytechnic Institute of Santarém | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10536

Spania | University of Malaga | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10513

Alle utdanninger innen