Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 34.10 (primær)
  • 43.00 (ordinær)
Studieplasser: 36
Søknadskode (SO): 201203

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

29. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Er du interessert i å forstå hvilke faktorer som fremmer helse og trivsel i befolkningen? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Visste du at helseforskjellene faktisk øker i Norge, men at vi kan gjøre noe med dette? Bachelorprogrammet i folkehelsearbeid fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid, for eksempel på en arena eller til en målgruppe. I løpet av studiet vil du få en bred og tverrfaglig forståelse av helse, og hvordan grunnlaget for god helse først og fremst legges utenfor helsetjenesten. Hvilken livsstil vi har, er et resultat av hvilke valgmuligheter vi har og hvilke valg vi gjør i hverdagen, som igjen påvirker helsen vår. Eksempelvis kan tilrettelegging for fysisk aktivitet på en arbeidsplass eller sosiale møteplasser i et lokalsamfunn bidra til å styrke helsen og trivselen din.

Hva lærer du?

Studieprogrammet gir deg kunnskap om sentrale folkehelseutfordringer og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Du lærer om tiltak for å fremme en aktiv livsstil, et helsemessig godt kosthold og god psykisk helse, og hvilke faktorer som er med på å legge til rette for god helseatferd i samfunnet. Viktige arenaer for folkehelsearbeid i samfunnet vektlegges. Du vil få kompetanse innenfor kommunikasjon og hvordan du kan motivere til endring av helseatferd. I tillegg gir studiet deg kompetanse i plan- og prosjektarbeid, og du tilegner deg erfaringer med folkehelsearbeid gjennom praksisstudier. I løpet av studiet vil du opparbeide deg metodiske og analytiske ferdigheter. Du vil også lære å utarbeide og gjennomføre et selvstendig skriftlig arbeid i form av en bacheloroppgave.

I studiet inngår også et breddefag. Du kan velge mellom ulike årsstudier eller emnesamlinger (se Oppbygning nedenfor). Du kan også velge andre årsstudier eller emnesamlinger etter nærmere avtale, og du har mulighet til å dra på internasjonal utveksling i breddeår.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Andre opplysninger:

Det er begrenset plass på enkelte av breddefagene. Dersom du velger utviklingsstudiet som breddefag, inngår ikke studieturen.

Andre krav i løpet av studiet

Det er krav om at det legges frem politiattest.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i folkehelsearbeid

Alle utdanninger innen