Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209486

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

17. november 2023.

Om studiet

God helse er viktig for den enkelte og på samfunnsnivå. Dette studiet passer for deg som ønsker å arbeide med livsmestring, helsefremmende og forebyggende tiltak.

Er du opptatt av helse og effekten av folkehelsetiltak? Lurer du på hvordan god helse kan fremmes og har lyst til å jobbe med helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå? Da kan bachelor i folkehelsearbeid være studiet for deg.

Gjennom studiet vil du lære mer om blant annet disse temaene. Studieløpet retter spesielt oppmerksomheten mot fysisk aktivitet og ernæring, som er to sentrale fokusområder innen folkehelsearbeidet både nasjonalt og globalt.

I tillegg gir bachelor i folkehelsearbeid deg grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, helseutfordringer og epidemiologi, folkehelsepolitiske retningslinjer, psykologiske aspekter ved livsstilsendring og kommunikasjon. Studiet gir deg kompetanse i tilrettelegging av fysisk aktivitet og kostholdsveiledning for ulike målgrupper. Du vil også lære om betydningen av tverrfaglig samarbeid for å oppnå målet om bedre helse i befolkningen.

Fagmiljøet tilknyttet studiet samarbeider tett med samfunns- og yrkesliv slik at du får praksiserfaring innenfor sentrale områder knyttet til folkehelse. Eksempler på praksissteder er frisklivssentraler, fylkeskommuner, kommuner, treningssentre og rehabiliteringsinstitusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Opptaksinformasjon

15. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller opptak på bakgrunn av realkompetanse

Les mer om søknad og opptak

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2023

Ordinær kvote: Alle kvalifiserte
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Bachelor i folkehelsearbeid gir grunnlag for opptak til masterstudier innenfor folkehelsefeltet ved universiteter og høgskoler i inn- og utland, deriblant master i folkehelsevitenskap og master i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet har flere samarbeidspartnere i utlandet med studietilbud innen folkehelse.

Hva med å ta et semester ved et studiested i Norden, USA eller Australia?

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i femte og eventuelt tredje semester, forutsatt at man finner emner som kan erstatte emner i tilsvarende semester hjemme. Alle utenlandsopphold må godkjennes av HINN på forhånd.

Ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i folkehelsearbeid

Alle utdanninger innen