Fakta

Sted:
Elverum
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 209486

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Innlandet

14. mars 2022.

Om studiet

God helse er viktig for den enkelte og på samfunnsnivå. Dette studiet passer for deg som ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak.

Studiet er rettet mot deg som ønsker å arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak på individ-, gruppe- eller samfunnsnivå.

Bachelorgraden gir deg grunnleggende kompetanse i tilrettelegging av fysisk aktivitet og kostholdsveiledning for ulike målgrupper som har behov for livsstilsendring. Gjennom studiet får du grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, helseutfordringer og epidemiologi, folkehelsepolitiske retningslinjer, psykologiske aspekter ved livsstilsendring og kommunikasjon.

Studiet inneholder praksisperioder, der du får anledning til å prøve ut de teoretiske kunnskapene gjennom praksisopphold ved relevante institusjoner. Eksempler på praksissteder er fylkeskommuner, kommuner, treningssentre, institutter, frisklivssentraler og rehabiliteringsinstitusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme mindre endringer i studieplan og emnebeskrivelser.

Opptaksinformasjon

20. april er søknadsfristen for deg med norsk, nordisk og utenlandsk utdanning.

1. mars er søknadsfristen for søknad om tidlig opptak, særskilt vurdering eller søknad om realkompetanse.

Søknadsportalen åpner 1. februar.

Du trenger generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå for å bli tatt opp i dette studieprogrammet.

Les mer om søknad og opptak

Attester

Du får informasjon om hvilke attester som kreves når du får svar på søknaden din.

Les mer om attester og erklæringer her

Poenggrenser 2021

Ordinær kvote: 39,7
Kvote for førstegangsvitnemål: Alle kvalifiserte
Kvoter og poenggrenser kan du lese om her

Videre studier

Bachelor i folkehelsearbeid gir grunnlag for opptak til masterstudier innenfor folkehelsefeltet ved universiteter og høgskoler i inn- og utland, deriblant master i folkehelsevitenskap og master i kroppsøving og idrett ved Høgskolen i Innlandet.

Utveksling

Høgskolen i Innlandet har flere samarbeidspartnere i utlandet med studietilbud innen folkehelse.

Hva med å ta et semester ved et studiested i Norden, USA eller Australia?

Det er lagt til rette for internasjonal utveksling i femte og eventuelt tredje semester, forutsatt at man finner emner som kan erstatte emner i tilsvarende semester hjemme. Alle utenlandsopphold må godkjennes av Høgskolen i Innlandet på forhånd.

Ta kontakt med  internasjonal koordinator på ditt studiested. Vi er her for å hjelpe deg ut i verden!

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i folkehelsearbeid

Alle utdanninger innen