Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Vannkvalitet og vaksine, gulrot og gangvei, natur og nærhet – hva gir god folkehelse? Master i folkehelse er studiet av hvordan vi kan arbeide for å nå målene i folkehelsearbeidet; å fremme befolkningens helse, trivsel, gode og sosiale forhold samt bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Ved å ta en master i folkehelse ved NTNU, lærer du om disse temaene i et livsløpsperspektiv. Du vil også lære hvordan dagens og morgendagens folkehelseutfordringer, kan kartlegges og løses på en systematisk og vitenskapelig måte. Dette omfatter blant annet helsefremming og forebyggende helsearbeid på forskjellige samfunnsnivå og -arenaer, velferdsordninger, arbeidslivets krav og forventninger, helsevesenets organisering, helsepolitikk og -økonomi.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i folkehelse

Alle utdanninger innen