Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Kristiania

6. desember 2022.

Om studiet

Er du opptatt av livsstil og helse? Liker du å motivere og inspirere? Da er dette utdannelsen for deg!

Undervisningsopplegg

I løpet av studietiden vil du i tillegg til teoretisk kunnskap få mye praktisk ferdighetstrening. Studiet er preget av små klasser, tett oppfølging og et godt læringsmiljø. 

Som student vil du få praktisk ferdighetstrening i vår fysiologiske lab og ernæringskjøkken. Du vil få veiledning i praktisk helsekartleggingsarbeid, opplæring i å være gruppeinstruktør i moderne treningslokaler, praktisk prosjekterfaring, opplæring og sertifisering i anerkjente og etterspurte kurs i folkehelsesektoren og en fire uker praksisperiode.

Kursene er (med forbehold om endringer):

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Bachelorstudenter på Bachelor i livsstilsendring og folkehelse må også levere politiattest.

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her

Læringsutbytte

Studiet er for deg som ønsker å arbeide med helsefremmende tiltak på individ-, gruppe- og/eller samfunnsnivå. Studiet gir deg grunnleggende kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon, og ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet, ernæring, rus og helse.

I løpet av studietiden din vil du blant annet jobbe med: 

  • Fysisk aktivitet
  • Ernæring
  • Rusproblematikk
  • Psykisk helse og atferdsendring

 

Du vil samtidig lære å planlegge, organisere og lede folkehelserelaterte prosjekter. Gjennom studietiden vil du vil du få jobbe i vår fysiologiske lab og i ernæringskjøkkenet. Du vil få veiledning i praktisk helsekartleggingsarbeid og opplæring i å være gruppeinstruktør i moderne treningslokaler. 

I tillegg vil du få sertifisering i etterspurte kurs i folkehelsesektoren. Studiet har samarbeidsavtale med Selvhjelp Norge, Fagakademiet og Rådet for psykisk helse, og tilbyr følgende kursutdannelser i studietiden:

 

Videre studier

Studiet kvalifiserer til videre masterstudier både ved Kristiania og andre masterstudier innen folkehelsevitenskap på andre høyskoler og universiteter. 

Karrieremuligheter

Med en bachelor i anvendt folkehelsearbeid kan du jobbe med alt fra kosthold og fysisk aktivitet, til planlegging av folkehelsetiltak og utviklingsprosjekter, både i offentlig og privat sektor.

Eksempler på mulige jobber er: 

  • Folkehelse- eller frisklivskoordinator
  • Prosjektleder innen helse og ernæring
  • Koordinator og planlegger innen ideelle organisasjoner
  • Miljøterapeut og miljøarbeider
  • Livsstilscoach og kurs-/foredragsholder

Utveksling

I løpet av dette studiet har du muligheten til å søke om utveksling til disse samarbeidspartnerne i utlandet:

USA

 

Alle utdanninger innen