Sist oppdatert 7. juni 2024
Ansvarlig på denne siden: Utdanning.no

Beskrivelse

Ingeniørfag med fokus på energi, miljø og klima er en spesialisering innen ingeniørvitenskap som har som mål å utvikle bærekraftige løsninger for å møte de stadig økende utfordringene knyttet til energiforsyning, miljøvern og klimaendringer.

Dette feltet kombinerer prinsippene for tradisjonell ingeniørvitenskap med miljøteknologi og energiteknologi for å redusere miljøpåvirkningen av menneskelig aktivitet og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Hva er forskjellen på ingeniør- og sivilingeniørutdanning?

Du kan bli ingeniør ved å ta bachelorgrad eller mastergrad i ingeniørfag. Etter fullført treårig ingeniørutdanning får du en bachelorgrad i ingeniørfag. Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på 5 år, og du får en mastergrad i teknologi. 

Forskjellen er at de treårige ingeniørutdanningene er mer praktiske og går mindre i dybden på teorien sammenliknet med sivilingeniørutdanningene. På de treårige ingeniørutdanningene spesialiserer du deg tidlig, mens på sivilingeniørutdanningene har du flere år med grunnfag før du spesialiserer deg. 

Ved å ta en treårig ingeniørutdanning kommer du deg fortere ut i jobb, mens du vil ha flere jobbmuligheter med en femårig sivilingeniørutdanning.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg kreves ofte realfagskombinasjoner. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg kreves ofte realfagskombinasjoner. Kan være lokalt opptak, se den enkelte utdanning for mer informasjon.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Varighet

Bachelorgrad tar 3 år. Mastergrad tar 5 år.

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 759936 - Master, grønn energiteknologi, toårig
 • 759935 - Master, sustainable manufacturing, toårig
 • 759933 - Master of Science, wind energy, toårig
 • 759931 - Master of Science, innovative sustainable energy engineering, toårig
 • 755204 - Master of Science, hydropower development, toårig
 • 755117 - Master, teknologi, energi – energiteknologi, toårig
 • 755114 - Master of Science, electrical power engineering, toårig
 • 755110 - Master, teknologi, energi og miljø, femårig
 • 755109 - Master, teknologi, energi og miljø, toårig
 • 755104 - Sivilingeniørutdanning, energi og miljø
 • 752907 - Master, teknologi, energi, femårig
 • 752903 - Master, energi, toårig
 • 752901 - Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig
 • 751424 - Master of Science, renewable energy in the marine environment, toårig
 • 751423 - Master of Science, cold climate engineering, toårig
 • 751421 - Master, teknologi, fornybar energi, toårig
 • 751420 - Master, fornybar energi, toårig
 • 751419 - Master of Science, environmental technology, toårig
 • 751416 - Master, technology, energy and environmental technology, toårig
 • 751414 - Master of Science, industrial ecology, toårig
 • 751413 - Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig
 • 751410 - Master, teknologi, vann- og miljøteknikk, femårig
 • 751408 - Master, teknologi, industriell økologi, femårig
 • 751404 - Sivilingeniørutdanning, industriell miljøteknologi
 • 751403 - Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig
 • 739922 - Master, energi, miljø og samfunn, toårig
 • 659925 - Bachelor, energi og økonomi, treårig
 • 655107 - Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig
 • 652902 - Bachelor, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, treårig
 • 651426 - Bachelor, arktisk forurensningsbiologi og forvaltning, treårig
 • 651425 - Bachelor, ingeniørfag, fornybar energi, treårig
 • 651424 - Bachelor, ingeniørfag, vann- og miljøteknikk, treårig
 • 651423 - Bachelor, fornybar energi, treårig
 • 651422 - Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig
 • 651421 - Bachelor, miljøbioteknologi, treårig
 • 651420 - Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig
 • 651414 - Høgskolekandidat, miljøøkonomi og -ledelse, treårig
 • 651413 - Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig
 • 651411 - Videreutdanning for ingeniører, miljø- og forurensningsstudier
 • 651410 - Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå
 • 651409 - Miljøteknologi, lavere nivå
 • 651407 - Høgskolekandidat, miljøteknologi, treårig
 • 651401 - Energiøkonomisering, lavere nivå
 • 855106 - Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk
 • 751515 - Master of Science, ocean resources, toårig
 • 759924 - Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig
 • 741901 - Master, teknologi, organisasjon og læring, toårig

Jobb

Hva jobber de som har tatt denne typen utdanning som?

Kilde: Statistisk sentralbyrå 2022. Tall fra høsten 2021. Forklaring til statistikken
 • 759936 - Master, grønn energiteknologi, toårig
 • 759935 - Master, sustainable manufacturing, toårig
 • 759933 - Master of Science, wind energy, toårig
 • 759931 - Master of Science, innovative sustainable energy engineering, toårig
 • 755204 - Master of Science, hydropower development, toårig
 • 755117 - Master, teknologi, energi – energiteknologi, toårig
 • 755114 - Master of Science, electrical power engineering, toårig
 • 755110 - Master, teknologi, energi og miljø, femårig
 • 755109 - Master, teknologi, energi og miljø, toårig
 • 755104 - Sivilingeniørutdanning, energi og miljø
 • 752907 - Master, teknologi, energi, femårig
 • 752903 - Master, energi, toårig
 • 752901 - Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig
 • 751424 - Master of Science, renewable energy in the marine environment, toårig
 • 751423 - Master of Science, cold climate engineering, toårig
 • 751421 - Master, teknologi, fornybar energi, toårig
 • 751420 - Master, fornybar energi, toårig
 • 751419 - Master of Science, environmental technology, toårig
 • 751416 - Master, technology, energy and environmental technology, toårig
 • 751414 - Master of Science, industrial ecology, toårig
 • 751413 - Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig
 • 751410 - Master, teknologi, vann- og miljøteknikk, femårig
 • 751408 - Master, teknologi, industriell økologi, femårig
 • 751404 - Sivilingeniørutdanning, industriell miljøteknologi
 • 751403 - Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig
 • 739922 - Master, energi, miljø og samfunn, toårig
 • 659925 - Bachelor, energi og økonomi, treårig
 • 655107 - Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig
 • 652902 - Bachelor, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, treårig
 • 651426 - Bachelor, arktisk forurensningsbiologi og forvaltning, treårig
 • 651425 - Bachelor, ingeniørfag, fornybar energi, treårig
 • 651424 - Bachelor, ingeniørfag, vann- og miljøteknikk, treårig
 • 651423 - Bachelor, fornybar energi, treårig
 • 651422 - Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig
 • 651421 - Bachelor, miljøbioteknologi, treårig
 • 651420 - Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig
 • 651414 - Høgskolekandidat, miljøøkonomi og -ledelse, treårig
 • 651413 - Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig
 • 651411 - Videreutdanning for ingeniører, miljø- og forurensningsstudier
 • 651410 - Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå
 • 651409 - Miljøteknologi, lavere nivå
 • 651407 - Høgskolekandidat, miljøteknologi, treårig
 • 651401 - Energiøkonomisering, lavere nivå
 • 855106 - Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk
 • 751515 - Master of Science, ocean resources, toårig
 • 759924 - Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig
 • 741901 - Master, teknologi, organisasjon og læring, toårig

Innholdet på denne siden lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS).

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne siden

 • Master, grønn energiteknologi, toårig (759936)
 • Master, sustainable manufacturing, toårig (759935)
 • Master of Science, wind energy, toårig (759933)
 • Master of Science, innovative sustainable energy engineering, toårig (759931)
 • Master of Science, hydropower development, toårig (755204)
 • Master, teknologi, energi – energiteknologi, toårig (755117)
 • Master of Science, electrical power engineering, toårig (755114)
 • Master, teknologi, energi og miljø, femårig (755110)
 • Master, teknologi, energi og miljø, toårig (755109)
 • Sivilingeniørutdanning, energi og miljø (755104)
 • Master, teknologi, energi, femårig (752907)
 • Master, energi, toårig (752903)
 • Master, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, toårig (752901)
 • Master of Science, renewable energy in the marine environment, toårig (751424)
 • Master of Science, cold climate engineering, toårig (751423)
 • Master, teknologi, fornybar energi, toårig (751421)
 • Master, fornybar energi, toårig (751420)
 • Master of Science, environmental technology, toårig (751419)
 • Master, technology, energy and environmental technology, toårig (751416)
 • Master of Science, industrial ecology, toårig (751414)
 • Master, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751413)
 • Master, teknologi, vann- og miljøteknikk, femårig (751410)
 • Master, teknologi, industriell økologi, femårig (751408)
 • Sivilingeniørutdanning, industriell miljøteknologi (751404)
 • Master of Science, management of natural resources and sustainable agriculture, toårig (751403)
 • Master, energi, miljø og samfunn, toårig (739922)
 • Bachelor, energi og økonomi, treårig (659925)
 • Bachelor, ingeniørfag, energi og miljø, treårig (655107)
 • Bachelor, materialvitenskap for energi- og nanoteknologi, treårig (652902)
 • Bachelor, arktisk forurensningsbiologi og forvaltning, treårig (651426)
 • Bachelor, ingeniørfag, fornybar energi, treårig (651425)
 • Bachelor, ingeniørfag, vann- og miljøteknikk, treårig (651424)
 • Bachelor, fornybar energi, treårig (651423)
 • Bachelor, miljø og ressursfag, naturvitenskapelig retning, treårig (651422)
 • Bachelor, miljøbioteknologi, treårig (651421)
 • Bachelor, ingeniørfag, miljøbioteknologi, treårig (651420)
 • Høgskolekandidat, miljøøkonomi og -ledelse, treårig (651414)
 • Høgskoleingeniørutdanning, miljøteknologi, treårig (651413)
 • Videreutdanning for ingeniører, miljø- og forurensningsstudier (651411)
 • Miljø- og havbruksteknologi, lavere nivå (651410)
 • Miljøteknologi, lavere nivå (651409)
 • Høgskolekandidat, miljøteknologi, treårig (651407)
 • Energiøkonomisering, lavere nivå (651401)
 • Ph.d.-program, energi- og prosessteknikk (855106)
 • Master of Science, ocean resources, toårig (751515)
 • Master of Science, reliability, availability, maintainability and safety, toårig (759924)
 • Master, teknologi, organisasjon og læring, toårig (741901)

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.