Fakta

Sted:
Studiested Pilestredet
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av OsloMet – storbyuniversitetet

6. mars 2024.

Om studiet

Tre-terminsordningen er et tilbud til deg som har generell studiekompetanse, men som mangler nødvendig matematikk og/eller fysikk for opptak til ingeniørutdanning.

Du vil få et noe annet studieopplegg første studieår enn de øvrige ingeniørstudentene, men fra og med andre studieår vil du være ajour med dine medstudenter.

Ved tre-terminsordningen kan du velge mellom studieprogrammene:

  • byggingeniør
  • maskiningeniør
  • elektronikkingeniør
  • energi og miljø i bygg-ingeniør
  • bioteknologi og kjemi-ingeniør

Opptakskrav

Du kan lese mer om studiet og opptakskrav her.