Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 217747

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Synes du matematikk og fysikk er spennende og inspirerende? Matematikk og fysikk danner basis for all teknologisk utvikling og er avgjørende for at vi skal kunne løse utfordringene vi står overfor i framtiden. Disse fagområdene blir aldri umoderne eller overflødig, og samfunnet vil alltid ha behov for gode matematikere og fysikere.

En mastergrad i matematikk og fysikk gir deg ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et spesielt høyt nivå. Du vil være i stand til å løse sammensatte problemer i matematikk og fysikk. I tillegg vil du ha solide ferdigheter innen områder som numerisk modellering, dataanalyse og eksperimentelle metoder for å løse problemer innen naturvitenskap, økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse.

Denne mastergraden er integrert; det betyr at du ikke skriver en bacheloroppgave – men fordyper deg i flere fag. Dette kan være fag som astronomi og astrofysikk, eller bærekraft og grønn omstilling.

Denne utdanningen har to spesialiseringer der du selv velger om du vil fordype deg i matematikk eller fysikk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. (Matematikk på realfagskurs dekker også kravet).


Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Etter fullførte studier kan studenten søke på doktorgradsstudier (Ph.D.) ved de fleste universiteter i Norge og utlandet, innen matematikk eller fysikk, avhengig av spesialisering.

Etter 3 års studier er studenten kvalifisert til overgang til andre masterprogram i matematikk og fysikk i Norge og utlandet, inkludert UiS sitt masterprogram i Computational Engineering. Dette forutsetter at man gjennomfører et bachelorprosjekt i semester 6 (se studieplan for mer informasjon).

Karrieremuligheter

Matematikere og Fysikere blir ansatt innenfor:

Forsking og utvikling i industri, for eksempel energibransjen, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og geofysikk, modellering og simulering, maskinlæring og kunstig intelligens.

Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.

Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens.

Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering og medier.

Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i realfag, matematikk og fysikk