Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 217747

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Matematiske og fysiske modeller beskriver alt fra kosmos til tekniske anvendelser. Matematikk og fysikk blir aldri umoderne eller overflødig, og samfunnet vil alltid ha behov for gode matematikere og fysikere.

Studiets oppbygging

En mastergrad i matematikk og fysikk vil utstyre deg med ferdigheter i matematikk, fysikk og statistikk på et nivå langt høyere enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil være i stand til å anvende fundamental fysikk på komplekse systemer, både på makroskopisk og mikroskopisk skala. Du vil ha en stor verktøykasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse.

Studenter med fullført grad i matematikk og fysikk finner jobber som spesialister i industrien, i roller innenfor teknisk design og innovasjon, dataanalyse, matematisk modellering og ledelse. I både offentlig og privat sektor er matematikere og fysikere etterspurt til forsknings- og utviklingsarbeid, særlig for oppgaver som krever avansert matematikk, deduksjons- og problemløsningsferdigheter, høy presisjon og dyp forståelse.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2. (Matematikk på realfagskurs dekker også kravet).


Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april

Læringsutbytte

Dette studiet er for deg som har interesse og evner for matematikk og fysikk, og som ønsker å videreutvikle dine ferdigheter og kunnskap til et profesjonelt nivå. Det er for deg, som ønsker en karriere med banebrytende vitenskapelige oppdagelser og teknologiske nyskapelser. Det er for deg, som kan se fordelene ved en fleksibel utdannelse med garanti for livslang relevans, og som lett kan tilpasses den raske utviklingen i dagens arbeidsmarked.

Et kombinert matematikk/fysikk-studium. Studenten har tre år med grunnleggende og moderat videregående matematikk- og fysikkemner parallelt. Deretter velges matematikk eller fysikk som spesialisering for de neste to årene. Studiets innhold er en moderne tverrfaglig kombinasjon av matematikk- og fysikkemner, som er designet til betydelig progresjon i nivå i løpet av studiet.

Temaene som dekkes er: Kalkulus, Lineær Algebra, Mekanikk, Sannsynlighetsregning og statistikk, Reell og kompleks analyse, Termo- og fluiddynamikk, Diskret matematikk, Eksperimentelle metoder i fysikk, Elektromagnetisme, Spesiell Relativitetsteori, Vektoranalyse, Atom-, Kjerne- og Partikkelfysikk, Differensialligninger, Matematikkens Historie, Numerisk Modellering, Kvantemekanikk, Statistisk Fysikk, Abstrakt Algebra, Astronomi og Astrofysikk, Analytisk Mekanikk og Feltteori, Statistisk Modellering og Simulering, Matematisk Modellering, Faststoffysikk. Bruk av digitale verktøy, R, Python.

Studenten velger en spesialisering i enten matematikk eller fysikk. Dette gjøres på Studentweb før
1. september i 7. semester. Studenter kan søke om overgang til masterprogrammet i Computational Engineering.

Avanserte valgemner omfatter: Røntgen og Neutrondiffraksjon, Generell Relativitetsteori og Kosmologi, Numerisk Faststoffysikk, Kvantefeltteori, Algebraisk Geometri, Topologi og Symmetri, Matematisk Analyse, Generelle Lineære Modeller og Statistisk Læring.

Studenten får automatisk tilsvarende Fag 2 på lektorutdanningen i både matematikk og fysikk, og har derfor undervisningskompetanse i begge fag ved bestått PPU.

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

  • Arbeids- og undervisningsformer
  • Evalueringsformer
  • Pensumlitteratur
  • Vurderingsform

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Etter opptak til studiet kan du søke instituttet om å få ta studiet på deltid. Instituttet tilbyr faste deltidsplaner.

Videre studier

Etter fullførte studier kan studenten søke på doktorgradsstudier (Ph.D.) ved de fleste universiteter i Norge og utlandet, innen matematikk eller fysikk, avhengig av spesialisering.

Karrieremuligheter

Matematikere og Fysikere blir ansatt innenfor:

Forsking og utvikling i industri, for eksempel energibransjen, fornybar energi, romteknologi, klima, bio- og geofysikk, modellering og simulering, maskinlæring og kunstig intelligens.

Forskning, utvikling og undervisning i akademia, for eksempel teoretisk fysikk, analyse og utvikling av materialer, kosmologi, algebraisk geometri, matematisk analyse, medisinsk statistikk og økonometri.

Forskning og utvikling i industri, for eksempel oljebransje, fornybar energi, romteknologi, maskinlæring og kunstig intelligens.

Andre jobber i næringslivet og kommune/stat som krever analytiske ferdigheter og matematikkforståelse og bruk av digitale verktøy. Analytiker, finans, forsikringsbransje, logistikk, programmering og medier.

Undervisning på videregående skole og høyskole (med PPU).

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i realfag, matematikk og fysikk