Nøkkelinformasjon

Du lærer om levende organismer i plante- og dyrelivet. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt.
Eksempler på disse er:

 • botanikk – plantevitenskap
 • mikrobiologi – læren om mikroorganismer
 • zoologi – læren om dyr
 • genetikk – læren om arv og gener 
 • økologi – læren om organismers forhold til miljøet 

Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg videre. 

Utdanninger

Viser 52 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Biomarin innovasjon - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 48.10 49.60
Biomedicine - master Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Biomedisin - bachelor Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet REALFA Alle Alle
Biomedisin - master Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Bioteknologi - bachelor Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 44.00 43.40
Bioteknologi - ph.d. Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Biovitenskap Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo REALFA 41.90 39.60
Biovitenskap Master og høyere Universitetet i Oslo
BirdID National Årsstudium og kortere Nord universitet
BirdID WP Årsstudium og kortere Nord universitet
Fuglekjennskap, Norge nettbasert Årsstudium og kortere Nord universitet
Genomvitenskap Master og høyere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Health Management in Aquaculture - Master's Programme Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 51.00 54.40
Joint Bachelor Degree in Animal Science Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet VETE Alle Alle
Kystsoneøkologi, masterprogram Master og høyere Universitetet i Agder
Master i anvendt økologi Master og høyere Høgskolen i Innlandet
Master i biovitenskap Master og høyere Nord universitet
Master's Programme in Biology Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterprogram i biomedisin Master og høyere Universitetet i Bergen

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Biologiske fag, andre (8519)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (8513)
 • Botaniske fag (8512)
 • Zoologiske fag (8511)
 • Biologiske fag, andre (7519)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
 • Master, anvendt økologi, toårig (751417)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (7513)
 • Botaniske fag (7512)
 • Zoologiske fag (7511)
 • Fangstøkologi, lavere nivå (671101)
 • Biologi og kjemi, lavere nivå (659901)
 • Biologiske fag, andre (6519)
 • Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig (651505)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (6513)
 • Botaniske fag (6512)
 • Zoologiske fag (6511)