Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Kristiansand
Opptakskrav: REALFA
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 201373
Kristiansand
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 201184

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

3. februar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Biologi handler om å studere livet – i et naturvitenskapelig perspektiv. Hvordan oppstår, utvikles og påvirkes alt som lever på jorden?

Biologi passer for deg som er interessert i det som skjer i naturen – både i et stort og mikroskopisk perspektiv. Biologi handler om planter, dyr, matproduksjon, gener, celler og miljø.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet biologi, og tilsvarer 1. studieår av bachelorprogrammet i biologi.

Hva lærer du?

Årsstudiet gir deg en innføring i grunnleggende biologi. I tillegg til generell introduksjon til biologien består studiet av emner i cellebiologi med genetikk, human fysiologi og anatomi, evolusjonsbiologi, botanikk og zoologi.

Andre opplysninger

Praktisk feltundervisning er obligatorisk og krever at du kan bevege seg til fots og på sykkel over en viss tid/distanse. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer over flere døgn, bl.a. feltkurs til Lista og Mallorca.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Ett av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og ett av fagene (eller fagkombinasjonen) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Biologi 2.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudiet i biologi

Alle utdanninger innen