Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 201184

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

18. januar 2023.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Biologi handler om å studere livet – i et naturvitenskapelig perspektiv. Hvordan oppstår, utvikles og påvirkes alt som lever på jorden?

Biologi passer for deg som er interessert i det som skjer i naturen – både i et stort og mikroskopisk perspektiv. Biologi handler om planter, dyr, matproduksjon, gener, celler og miljø.

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet biologi, og tilsvarer 1. studieår av bachelorprogrammet i biologi.

Hva lærer du?

Årsstudiet gir deg en innføring i grunnleggende biologi. I tillegg til generell introduksjon til biologien består studiet av emner i cellebiologi med genetikk, human fysiologi og anatomi, evolusjonsbiologi, botanikk og zoologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Ett av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og ett av fagene (eller fagkombinasjonen) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Biologi 2.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudiet i biologi

Alle utdanninger innen