Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Kristiansand

Nivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Studietempo

Heltid

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2021

  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)

Studieplasser

18

Søknadskode (SO)

201184

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet biologi, og tilsvarer 1. studieår av bachelorprogrammet i biologi.

Biologi handler om å studere livet – i et naturvitenskapelig perspektiv. Hvordan oppstår, utvikles og påvirkes alt som lever på jorden?

Biologi passer for deg som er interessert i det som skjer i naturen – både i et stort og mikroskopisk perspektiv. Biologi handler om planter, dyr, matproduksjon, gener, celler og miljø.

Hva lærer du?

Årsstudiet gir deg en innføring i grunnleggende biologi. For tiden består studiet av emner i cellebiologi med genetikk, human fysiologi og anatomi, introduksjon til biologien, evolusjonsbiologi, botanikk og zoologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Ett av fagene 2MX, 2MY eller 3MZ og ett av fagene (eller fagkombinasjonen) 3MX, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT) eller 2BI+3BT.

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Biologi 2 og Kjemi 1.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudiet i biologi

Alle utdanninger innen