Fakta

Sted:
Kristiansand
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 201327

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Agder

31. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor velge dette studiet?

Samfunnet trenger stadig mer biologisk og økologisk kompetanse for å forstå hvordan klimaforandringer og andre menneskelige påvirkninger fører til tap av biologisk mangfold og økosystemtjenester. Grønn omstilling og utvikling av et bærekraftig samfunn betyr også at bedrifter i alle sektorer, universiteter, forvaltning, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner trenger mer biologisk og økologisk kunnskap.

Biologien er inne i en rivende utvikling på mange områder. Nyvinninger innen genetikk og genomikk bidrar til medisin, økologi, evolusjon, miljøovervåking og kartlegging av biodiversitet. Kunstig intelligens og droner blir stadig mer brukt som verktøy i biologien for å forstå sammenhengen mellom miljø og biodiversitet. Stadig bedre datamaskiner muliggjør utvikling av realistiske modeller av økosystemer og bidrar til å forutsi effekten av menneskelige påvirkninger på biodiversitet og økosystemtjenester.

Som biologistudent ved UiA får du teoretiske kunnskaper i forelesningssalen og ved egenstudier. Praktiske ferdigheter og kompetanse får du gjennom øvinger og seminarer, på laboratoriet, ved datamaskinen, og i felt. Du også velge å ta et internship (praksis) som del av bachelorgraden din.

Hva lærer du?

Det viktigste målet med studiet er å gi deg grunnleggende kunnskap om natur og miljø, og hvordan den kunnskapen kan brukes i en rekke samfunnssektorer. Vi har hovedvekt på økologi og marinbiologi, men det finnes gode muligheter for fordyping innen mange områder. Studieprogrammets lærere er involvert i både banebrytende grunnforskning og forvaltningsrelevant anvendt forskning, og alle biologistudentene har mulighet til å få innsikt i og aktivt bidra til pågående forskningsprosjekter. Etter fullført studium har du mulighet til å ta en master i kystsoneøkologi.

Andre opplysninger

Praktisk feltundervisning er obligatorisk og krever at du kan bevege deg til fots og på sykkel over en viss tid/distanse. En del av undervisningen er lagt utenfor universitetets arealer over flere døgn, bl. annet feltkurs til Lista og Mallorca.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.

(Reform 94: Et av fagene 2MX, 2MY eller 3MX og et av fagene (eller fagkombinasjon) 3MX, 3MY, 3FY, 3KJ, 3BI, (2KJ+3BT), 2BI+3BT)

Anbefalte forkunnskaper

Studiet bygger på kunnskaper tilsvarende Biologi 2 og Kjemi 1.

Direkte opptak til 2. studieår

Dersom du har bestått Biologi årsstudium eller tilsvarende så kan du få direkte opptak til 2. studieår. For betinget tilbud (som gis ca. 1. april) kan søker ikke mangle mer enn 30 sp i nåværende studieprogram.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i biologi

Alle utdanninger innen