Nøkkelinformasjon

NHH logo
NHH logo

Studiested

Bergen

Nivå

Høyere nivå

Studiepoeng

30

Semester

3

Studieform

Samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Om studiet

Formålet med programmet er å gi skoleledere større teoretisk kunnskap om ledelse, større lederferdigheter og et mer avklart forhold til lederrollen.

Gjennom økt kompetanse og gode verktøy vil du være bedre i stand til å løse utfordringer som følger med rollen som rektor.

Programmet henvender seg til skoleledere i grunnopplæringen og i den videregående opplæringen, både i kommunal og privat sektor. Det er åpent for både nytilsatte og erfarne rektorer, samt andre skoleledere.

Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud.