Nøkkelinformasjon

Her finner du detaljert informasjon om søknad og opptak til utøvende musikkutdanning i Norge.

Velkommen som søker til de utøvende og skapende musikkutdanningene i Norge.

Her finner du informasjon om hvilke krav som stilles til deg som søker, og hvordan du går fram. Du finner også en oversikt over de studietilbud som gis av de åtte studiestedene som tilbyr utøvende musikkutdanning i Norge.

Med høyere musikkutdanning stiller du sterkt i jobbmarkedet både som utøver og pedagog.

Felles søknadsfrist til bachelorstudiene (første årskurs) er 15. desember hvert år.

Slik søker du

Opptak til de utøvende musikkutdanningene er organisert som lokale opptak både til bachelor- og masterstudier. Du søker direkte til studiestedene, fra nettsidene til hvert studiested.

For bachelorutdanningene er søknadsprosessen delvis samordnet mellom studiestedene: Felles søknadsfrist til bachelorstudiene (første årskurs) er 15. desember hvert år.

Det er felles prøvespillrepertoar og innhold i gehør- og teoriprøver for søkere til bachelorstudier innen klassisk og kirkemusikk. For de øvrige studier (jazz, rytmisk osv.) finner du innholdet i prøvene på studiestedenes hjemmesider.

De nasjonale gehør og teoriprøvene er digitale. Her er en liten introduksjonsfilm om hvordan disse skal besvares.

Opptaksprøver gjennomføres på våren i ukene 9-10-11.

Merk at det ikke er samordning av prøvedager mellom studiestedene. Eksakte prøvedatoer blir først annonsert i forbindelse med innkalling til prøver. Dersom tid for prøvespill sammenfaller for de stedene du har søkt, må du prioritere studiestedet/stedene som du vil opprettholde søknaden din til.

Forhåndsprøve i gehør og teori 

Det er mulig å avlegge forhåndsprøve i gehør og teori ved alle studiestedene, uavhengig av til hvilket sted du har søkt opptak. Prøven foregår en lørdag i januar eller februar, se nettsiden til det aktuelle studiestedet for dato og påmeldingsfrist.

Prøve i gehør og teori kan også tas (eventuelt på nytt) i forbindelse med opptaksprøve i uke 9 til 11. 

Vi anbefaler alle søkere å ta forhåndsprøven. Påmelding til forhåndsprøve skjer til studiestedet der du vil ta den.

Restplasser på andre studiesteder enn der du har prøvespilt

Studiestedene kan utveksle informasjon om kvalifiserte søkere på venteliste, og du kan komme i betraktning for restplass også der du ikke har prøvespilt. Noen av studiestedene samarbeider om restplasser - sjekk nettsidene.

Felles svarfrist på tilbud om studieplass vil være 1. april.

Om opptaksprøver i en Koronatid

Hvordan de enkelte institusjonene vil avvikle opptaksprøvene i 2021 er ikke bestemt. Men det blir opptaksprøver, og søknadsfristen er som vanlig 15.desember. Nærmere informasjon om hvordan prøvene blir avholdt blir gitt direkte til søkerne.

Opptakskrav

For utøvende musikkutdanninger, som til annen høyere utdanning i Norge, er det krav til generell studiekompetanse, eventuelt realkompetanse for søkere over 25 år. I tillegg kommer krav til spesifikk musikkfaglig kompetanse, som testes i opptaksprøver.

Det kreves grunnleggende kunnskaper i musikkteori og gehør og en allmenn musikalsk orientering, og det stilles høye krav til utøvende ferdigheter på instrument.

Se nettsidene til hvert studiested for utdypende bestemmelser om opptakskrav og krav til søknad om fritak fra generell studiekompetanse.

Til grunnutdanninger innen klassisk har studiestedene samordnet innholdet i opptaksprøvene.

Repertoarkrav 2020. Repertoarkrav 2020 gjelder også for opptaket 2021, det er ingen endringer.

Husk påmelding til forhåndsprøve i gehør og teori innen 15. januar, til studiestedet der du vil ta den.

Opptaksprøver

De forskjellige institusjonene avholder opptaksprøve slik:

Uke 7:
 • Masterstudier i utøvende musikk - klassisk, ved Universitetet i Agder, Kristiansand
Uke 8:
 • Studier på masternivå ved Norges musikkhøgskole, Oslo
 • Masterstudiet ved Barratt Due musikkinstitutt, Oslo i samarbeid med NMH
Uke 9:
 • Bachelor i utøvende musikk, jazz, og masterstudiet i utøvende musikk ved NTNU, Institutt for musikk, Trondheim  Musikkutøving
 • Master (klassisk og rytmisk) ved UiT Norges Arktiske Universitet, Musikkonservatoriet, Tromsø
Uke 10:
 • Bachelorstudier i utøvende musikk, faglærer musikk - klassisk/rytmisk, ved Universitetet i Agder, Kristiansand
 • Bachelor i utøvende musikk, klassisk og kirkemusikk, og masterstudiet i utøvende musikk ved NTNU, Institutt for musikk, Trondheim 
 • Bachelor- og masterstudier i utøvende musikk eller komposisjon ved Universitetet i Bergen, Griegakademiet
 • Musikkutøving Bachelor (klassisk og rytmisk), ved UiT Norges Arktiske Universitet, Musikkonservatoriet, Tromsø
 • Bachelor- og masterstudier, Årsstudium, Videreutdanning og Postgraduate Diploma (klassisk, jazz og dirigering) ved Universitetet i Stavanger, Fakultet for utøvende kunstfag.
 • Bachelorstudier ved Barratt Due musikkinstitutt, Oslo (i helgen )
 • Årsstudiet i opera ved Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Masterstudiet i opera ved Kunsthøgskolen i Oslo
 • Bachelor of Music Performance – Western Classical Music, University of Agder, Kristiansand
Uke 11:
 • Studier på bachelornivå ved Norges musikkhøgskole, Oslo:
Uke 13:
 • Masterstudier i utøvende musikk - rytmisk, ved Universitetet i Agder, Kristiansand
Uke 14:
 • Årsstudium- og Masterstudium i opera ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kontakt

Informasjonen på denne siden er laget av Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikk (FUM), som er et samarbeid mellom 8 utdanningsinstitusjoner.

Kontaktinformasjon:

Utdanninger

Det finnes 44 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i opera Master, 2 år Kunsthøgskolen i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i utøvende musikk Master, 2 år Barratt Due musikkinstitutt Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i dirigering Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i komposisjon Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i utøvende musikkteknologi Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudiet i utøving Master, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Music Performance (Master’s programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk Bachelor, 3 år Høgskulen i Volda Generell studiekompetanse Alle Alle
Musikk, Menighet og Ledelse Bachelor, 3 år Ansgar Høyskole Generell studiekompetanse Nytt Nytt
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MUSIT 45.00 51.80
Musikkutøving - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo MUSUIO Alle 44.20
Musikkvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet MUNTNU Alle Alle
Pianostemmer - høgskolekandidat Høgskolekandidat, 2 år Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå Årsstudium Norges musikkhøgskole Lokalt opptak Lokalt opptak
Rytmisk musikk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - bachelor Bachelor, 4 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - klassisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - masterprogram Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk - rytmisk studieretning, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, klassisk, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Utøvende musikk, masterprogram på deltid Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, dirigering, toårig (715129)
 • Master, kirkemusikk, toårig (715130)
 • Master, komposisjon, toårig (715135)
 • Master, musikkteknologi, toårig (715134)
 • Master, utøvende musikk, toårig (715125)
 • Bachelor, komposisjon, fireårig (615123)
 • Bachelor, musikk, treårig (615115)
 • Bachelor, musikkpedagogikk, fireårig (615121)
 • Bachelor, utøvende musikk, fireårig (615116)
 • Bachelor, utøvende musikk, treårig (615118)
 • Høgskolekandidat, utøvende musikk, toårig (615117)
 • Kandidat i musikk, fireårig (615107)
 • Klassisk musikk, utøvende, fireårig (615108)

Relevante yrker