Nøkkelinformasjon

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Du lærer om døves historie og kultur, og hvordan tolke og kommunisere på tegnspråk.

Utdanninger

Viser 7 utdanninger
Tittel Studietype Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle Alle
Norsk tegnspråk - bachelor Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet OSLMTT Alle Alle
Tegnspråk - årsstudium Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS Alle 52.20
Tegnspråk og tolking Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle
Tegnspråkutdanning Årsstudium og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 41.20 56.30
Tolking i offentleg sektor Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet
Tolking i offentlig sektor Årsstudium og kortere OsloMet – storbyuniversitetet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
  • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
  • Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)
  • Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
  • Bachelor, tolking i offentlig sektor, treårig (611614)
  • Tolkeutdanning, lavere nivå (611604)

Relevante yrker