Nøkkelinformasjon

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Du lærer å kommunisere på tegnspråk og hvordan bli tegnspråktolk. I tillegg lærer du om døves historie og kultur.

Enkelte utdanninger har lokalt opptak

Utdanninger

Det finnes 7 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse Alle 43.20
Bachelor i teiknspråk og tolking Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet Generell studiekompetanse Alle 47.10
Tegnspråk - årsstudium Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 39.00 54.30
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år OsloMet – storbyuniversitetet Generell studiekompetanse 36.90 49.60
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 44.10 56.30
Tolking i offentleg sektor Lavere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolking i offentlig sektor Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
  • Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
  • Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)
  • Tolkeutdanning, lavere nivå (611604)