Nøkkelinformasjon

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Du lærer å kommunisere på tegnspråk og hvordan bli tegnspråktolk. I tillegg lærer du om døves historie og kultur. 

Utdanninger

Det er 8 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Norsk teiknspråk 2, 1.-10. trinn Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Tolking i offentleg sektor Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i teiknspråk og tolking Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS Alle 46.20
Tegnspråk - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet GENS 36.70 54.30
Tegnspråk og tolking - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet GENS 38.60 49.70
Tolking i offentlig sektor Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Bachelor i norsk tegnspråk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS Alle 45.30
Tegnspråkutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet GENS 46.40 59.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
  • Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
  • Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)
  • Tolkeutdanning, lavere nivå (611604)
  • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
  • Bachelor, tolking i offentlig sektor, treårig (611614)

Relevante yrker