Tegnspråk og tolking

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Du lærer å kommunisere på tegnspråk og hvordan bli tegnspråktolk. I tillegg lærer du om døves historie og kultur.

Varighet

Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Språkutdanninger, andre › Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
 • ... › Språkutdanninger, andre › Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 38.4
Tegnspråk - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • 37.2
 • 54.1
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • 34.2
 • 48.3
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.4
 • 54.3
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i tegnspråk og tolking Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Alle
 • 38.4
Tegnspråk og tolking - bachelor Bachelor, 3 år Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • 34.2
 • 48.3
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Tegnspråk - årsstudium Årsstudium Høgskolen i Oslo og Akershus (OsloMet)
 • 37.2
 • 54.1
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • 42.4
 • 54.3