Radiografi, videreutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Ulike videreutdanninger i radiografi gir fordypning i stråleterapi, MR, CT, ultralyd og optimalisering av bildeframvisning.

Varighet

Varierer fra et halvt til to år.

Opptakskrav

Som oftest kreves grunnutdanning som radiograf, stråleterapeut, lege, fysiker eller tilsvarende utdanning på minimum bachelor nivå. Opptakskravene kan variere.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Cand.san.-utdanning, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør) (769905)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, RAB-fag (radiografi, audiografi, bioingeniør), toårig (769925)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for radiografer, angiografi (669942)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for radiografer, datateknikk og bildebehandling (669923)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for radiografer, mammografi (669931)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for radiografer, stråleterapi (669924)
  • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for radiografer, ultralyd (669959)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Klinisk radiografi Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Medisinsk MR-avbildning Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Stråleterapi - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (radiografi) - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Klinisk radiografi Høyere nivå Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Medisinsk MR-avbildning Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Stråleterapi - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Tolkning og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder (radiografi) - videreutdanning Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lavere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak