Nøkkelinformasjon

Er en fordypning i kjemi. Du får grunnleggende forståelse for kjemiske og fysikalske prosesser, prosessteknisk utstyr, energiflyt, styring og regulering.

En fagtekniker i prosessteknikk kan finne sin arbeidsplass i mange ulike bedrifter, fra smelteverk, papirfabrikker, olje- og gassproduksjon og kjemiske bedrifter til forskningsinstitutter og kommunal vann- og avløpsrensing.

Utdanninger

Det finnes 7 utdanninger innen dette feltet.

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fagskoleutdanning, prosessteknikk, toårig (552204)
  • Fagskoleutdanning, prosessteknikk (552203)
  • Teknisk fagskole, prosessteknikk (555105)
  • Kjemiske fag, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (552299)

Relevante yrker