Nøkkelinformasjon

Lektorutdanningen er en femårig lærerutdanning som gir mastergrad og undervisningskompetanse i to fag.

Etter lektorutdanningen kan du jobbe som lærer på videregående- og ungdomsskole. Utdanningene tilbys for ulike studieretninger.

Utdanninger

Det er 27 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Norges idrettshøgskole LÆRER 48.00 52.80
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle
Lektorprogrammet Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk
Lektor, 8.-13. trinn, realfag
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk
Lektor, 8.-13. trinn, fransk
Lektor, 8.-13. trinn, spansk
Lektor, 8.-13. trinn, tysk
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, historie
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap
Lektorutdanning med master i nordisk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆREA2 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorutdanning med master i sosiologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 48.50 49.80
Master i fagdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektorutdanning i geografi for trinn 8 − 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 49.00 51.40
Lektorutdanning i historie for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 50.80 54.00
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag for trinn 8 − 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 52.50 56.70
Lektorutdanning i realfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆREAL 52.30 52.70
Lektorutdanning i samfunnsfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet LÆRMA4 54.10 56.30
Lektorutdanning i språkfag for trinn 8 – 13 Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn
Lektorutdanning for trinn 8-13, 5-årig masterutdanning Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Agder
Lektor, 8-13 trinn, m/matematikk i første studieår
Lektor, 8-13 trinn, m/naturfag i første studieår
Lektor, 8-13 trinn,m/fremmedspr. i første studieår
Lektor, 8-13, m/samf. kunnsk. i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/engelsk i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/historie i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/idrett i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/norsk i første studieår
Lektor, 8.-13. trinn, m/religion i første studieår
Historie og historiedidaktikk - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Master, historiedidaktikk, toårig (713109)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, uspesifisert, femårig (723902)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, femårig (723901)
 • Master, lektorutdanning, kroppsøving og idrettsfag, femårig (723502)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, språkfag, femårig (723109)
 • Master, lektorutdanning, Det teologiske Menighetsfakultet, femårig (723105)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, femårig (723102)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, realfag, femårig (723405)
 • Master, lektorutdanning, realfag, femårig (723402)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, kultur- og samfunnsfag, femårig (723202)
 • Master, lektorutdanning, med rådgiving, femårig (729905)
 • Master, realfagsdidaktikk, toårig (759919)
 • Master, lektorutdanning for trinn 8-13, studieretning fagdidaktikk – historie, femårig (723111)
 • Master, lektorutdanning, estetiske fag, studieretning fagdidaktikk – kunst og design, toårig (723110)
 • Master, lektorutdanning, historie eller religionsvitenskap, femårig (723113)
 • Master, lektorutdanning, kultur-, språk- og samfunnsfag, 5. året (723101)
 • Master, lektorutdanning, uspesifisert, toårig (723903)
 • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanning, uspesifisert, høyere nivå (723599)