Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

31. januar 2024.

Om studiet

Historie skapes hver dag, og den skrives stadig om. Historie fenger og skremmer, samler og splitter, brukes og misbrukes.

Med en mastergrad i historie og historiedidaktikk fra UiS vil du se fortiden og samtiden med nye øyne.

Samfunnet trenger historikere og historielærere som reflekterer kritisk over historiske hendelser og måtene historien brukes på. I masterprogrammet lærer du hvordan kunnskap om fortiden utvikles og formidles fra ulike arenaer. Du får kompetanse i å tolke ulike forståelser av fortiden og til å utvikle egne fortolkninger. I masteroppgaven går du i dybden på én problemstilling, analyserer kilder kritisk og argumenterer faglig. Dette er ferdigheter som er verdifulle i mange typer kultur- og kunnskapsarbeid. Vår satsning innen miljøhistorie og historiekultur gir dessuten gode muligheter for å knytte studiet opp mot samfunnsaktuelle spørsmål.

Studiet er todelt: Fellesdelen (60 sp) består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Den andre delen er en individuell masteroppgave på norsk eller engelsk (60 sp). UiS sin faggruppe i historie har bred veiledningskompetanse, og har en særlig tyngde innen historiebruk og historiekultur, undervisningsmetoder i historiefaget, miljøhistorie, teknologi- og vitenskapshistorie, polarhistorie, samt museum, natur- og kulturarv. Du får en individuell veileder som følger deg tett gjennom hele prosessen. Flere av våre masterstudenter har vunnet nasjonale priser for sin oppgave.

Master i historie og historiedidaktikk er et fulltidsstudium over to år, men man kan etter opptak søke overgang til deltidsstudium, hvor oppbygningen er identisk med heltidsstudiet. Undervisningen vil gå samtidig for fulltids- og deltidsstudenter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

1. Bachelorgrad/grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende med en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng i historie. Minst 30 av de 80 studiepoengene i fordypningsområdet må bygge på emner på grunnivå.

2. Grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende (fireårig)* med minst 60 studiepoeng i historie/samfunnsfag og minimum to års relevant yrkeserfaring innenfor fagområdet fra skole.

Det er et faglig minstekrav på karakteren C i fordypningsområdet i historie og historie/samfunnsfag.

Søkere med utdanning hvor det ikke er mulig å regne ut karaktersnitt må ha karakteren C i hele graden som kvalifiserer for opptak. Dersom man har utdanning med annen karakterskala enn ECTS-karakterer (A-F), må man dekke tilsvarende norsk C.

*Tilsvarende kan være grad på minst 180 studiepoeng med minst 60 studiepoeng i historie/samfunnsfag pluss PPU og minimum to års relevant yrkeserfaring innenfor fagområdet fra skole.

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsprogram.

Karrieremuligheter

Master i historie og historiedidaktikk gir mulighet til å jobbe i medier, museer, forlag, arkiv, og med kultur- og fortidsformidling. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gir masteren undervisningskompetanse i ungdomsskole og videregående skole.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master i historie og historiedidaktikk

Alle utdanninger innen