Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Fagdidaktikk handler om undervisning, læring og formidling, og rommer alle de avgjørelsene som er knyttet til opplæring i fag eller yrker i skole eller bedrift, og formidling av faget eller yrket ellers i samfunnet.

En master i fagdidaktikk gir deg solid kompetanse i fagdidaktikk og faglig formidling, og gjør deg kvalifisert til å forske på læring, undervisning og formidling i skole, barnehage, kulturskole, muséer og på andre arenaer.

Master i fagdidaktikk er samlingsbasert og undervises på heltid over to år, med fire samlinger i første, andre og tredje semester. I fjerde semester er det ingen samling, men kun veiledet arbeid med masteroppgave. I tillegg til masteroppgaven består studiet av emner som er felles for alle studieretningene og fagspesifikke emner.

Masterprogrammet har to studieretninger, og du søker opptak til den enkelte studieretning:

  • Kunstfagdidaktikk
  • Yrkesdidaktikk

Kombinert med lærerutdanning gir master i fagdidaktikk deg et godt grunnlag for å drive undervisning både i ulike skoleslag og på andre arenaer, samt kompetanse til å ta del i og drive utviklingsarbeid på skoler, i bedrifter eller andre kunnskaps- eller kulturinstitusjoner.

En master i fagdidaktikk gir deg mange jobbmuligheter. I tillegg til å være en videreutdanning for deg som allerede er lærer og gjøre deg kvalifisert til stillingstittel lektor, kan master i fagdidaktikk også kvalifisere for arbeid i offentlig administrasjon og forvaltning, i universitets- og høgskolesektoren, i forlag, og, dersom fagområdet ditt er relevant for det, i kulturskolen og museumsfeltet."

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i fagdidaktikk

Alle utdanninger innen