Fakta

Sted:
Tromsø
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: LÆREA2
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 186843

Informasjon er oppdatert av UiT Norges arktiske universitet

18. januar 2023.

Om studiet

Vil du å være den motiverende læreren som bidrar til å påvirke de unges hverdag i skolen? Er du interessert i realfag og vil jobbe med elever i et aktivt, nyskapende, engasjerende og trygt læringsmiljø? Som lektor i realfag er du kvalifisert til å jobbe i ungdomsskolen og i videregående skole. Lektorutdanningen i realfag er et relevant og meningsfullt studievalg!

I dette studiet lærer du hvordan du kan formidle realfag til unge.

For at vi skal løse framtidens utfordringer trenger vi dyktige lærere som kan formidle realfag på en spennende måte. Vi trenger dagens unge for å løse problemer innen grønn teknologi, bærekraft, klima, antibiotikaresistens og bevaring av økosystem.

Du vil få en faglig utvikling sammen med kolleger og elever i en meningsfylt arbeidshverdag.

På studiet får du fordype deg i to fag, samtidig som du lærer metoder for å undervise og hvordan å formidle. Du vil delta i praksis i skolen fra første studieår, som blir gradvis mer utfordrende gjennom hele studiet.

Studiet har fire studieretninger. Se nettsiden for de forskjellige studieretningene for mer informasjon om hvilke fag som inngår i studiet.

 • Studieretning Biologi– fagkombinasjon biologi/kjemi eller biologi/matematikk
 • Studieretning Fysikk – fagkombinasjon fysikk/matematikk
 • Studieretning Kjemi – fagkombinasjon kjemi/matematikk
 • Studieretning Matematikk - fagkombinasjon matematikk/fysikk, matematikk/kjemi eller matematikk/biologi

Når du fullfører lektorutdanning, og jobber som lærer i minst tre år, kan du få slettet deler av studielånet ditt. Les mer på Lånekassen.

Undervisningsopplegg

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver, diskusjon og refleksjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs. Det er også ulike digitale undervisnings- og læringsformer og det vil være Presentasjoner og andre framlegg for medstudenter.

I hvert fag er det muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I fordypnings- og i masteroppgaven gis individuell veiledning fra vitenskapelige ansatte.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Opptakskravet er generell studiekompetanse, og i tillegg må du dokumentere:

 • Gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • Minst 35 skolepoeng og
 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Har du generell studiekompetanse, men mangler R1 og/eller R2 og Fysikk 1?
(NB: Andre spesielle opptakskrav må dekkes i tillegg)

Politiattest og skikkethetsvurdering
Søkere som tas opp på studiet, må legge fram politiattest, jamfør Forskrift om opptak til høyere utdanning, Kapittel 6. Det foretas skikkethetsvurdering av studenter i alle deler av utdanninga, både ved universitetet og ved praksisskolen, i henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Skikkethetsvurdering utføres som en helhetsvurdering av studentenes faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Læringsutbytte

Som lektor i realfag lærer du å formidle fagkunnskap på en engasjerende og inspirerende måte til elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

Du får kjennskap til utfordringer innen realfag og undervisning.

Du kan se sammenhengen mellom vitenskapsfag og hvordan disse undervises i skolen. Du lærer også å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til læreryrket.

Du lærer å vurdere og dokumentere elevers læring og hvordan du kan videreutvikle dine egne grunnleggende ferdigheter. Ved å gi tilbakemeldinger kan du bidra til at elevene kan se sin egen læring og faglige utvikling. Du får se ungdommens kultur og deres utvikling, læring og rettigheter i ulike sosiale og kulturelle situasjoner.

Det å kunne være en klasseleder i en elevgruppe med forskjellige bakgrunner er viktig. Du lærer å planlegge og lede undervisning som gjør at elevene får en positiv opplevelse og et godt læringsutbytte. Du lærer å benytte digitale verktøy i undervisning, samt hvordan du kan veilede elevene i deres digitale hverdag. Du får bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med organisasjoner som er relevante for skoleverket. Studiet gir deg en forståelse for skolens rolle i samfunnet, og hvilke lover og læreplaner som gjelder.

I slutten av studiet gjennomfører du en masteroppgave som er et selvstendig forskningsprosjekt med veiledning.

Karrieremuligheter

Etter å ha fullført studiet kan du undervise i ungdomsskolen og i videregående skole. Med lektorutdanning kan du også jobbe innenfor forskning, formidling og kommunikasjon, administrasjon og skoleledelse.

Utveksling

Delstudier i utlandet gjør deg ekstra attraktiv på arbeidsmarkedet. Utenlandsopphold gir deg økt læringsutbytte, bedre språkkunnskaper, unike opplevelser og internasjonal erfaring.

Studiet har utvekslingsavtaler med utenlandske universitet hvor du kan ta emner som godkjennes som en del av studiet. Emner som skal tas under utvekslingsopphold godkjennes på forhånd slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent. Du kan ta emner som tilsvarer de du normalt ville tatt hjemme.

Det forutsettes at du har avlagt eksamen i minst 60 studiepoeng før du reiser ut.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Alle utdanninger innen