Nøkkelinformasjon

Fagskoleutdanninger innen feltet ledelse. Her finner du studietilbud som dekker en rekke bransjer og fagfelt.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Fagskoleutdanning, arbeidsledelse, ettårig (541155)
 • Fagskoleutdanning, Arbeidslederskolen, halvårig (541129)
 • Fagskoleutdanning, bedriftsledelse, halvårig (541156)
 • Fagskoleutdanning, effektiviserings- og forbedringsledelse, ettårig (541158)
 • Fagskoleutdanning, grunnleggende praktisk lederutdanning, halvårig (541164)
 • Fagskoleutdanning, Kantinelederskolen, halvårig (541130)
 • Fagskoleutdanning, ledelse i håndverksfag, halvårig (541146)
 • Fagskoleutdanning, Ledelsesskolen, ettårig (541124)
 • Fagskoleutdanning, offshore arbeidsledelse, halvårig (541150)
 • Fagskoleutdanning, operativ ledelse, ettårig (541125)
 • Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, halvårig (541127)
 • Fagskoleutdanning, praktisk innovasjonsledelse, toårig (541112)
 • Fagskoleutdanning, praktisk ledelse, halvårig (541148)
 • Fagskoleutdanning, praktisk lederutdanning, ettårig (541165)
 • Fagskoleutdanning, produksjonsledelse for leverandørindustrien, 10 studiepoeng (541159)
 • Fagskoleutdanning, produksjonsledelse, ettårig (541157)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse i praksis – styring, verktøy og ledelse, halvårig (541153)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse, ettårig (541126)
 • Fagskoleutdanning, Prosjektlederskolen, halvårig (541131)
 • Fagskoleutdanning, salgsledelse, halvårig (541149)
 • Fagskoleutdanning, Servicelederskolen, halvårig (541132)
 • Fagskoleutdanning, utøvende lederskap i praksis, halvårig (541151)
 • Fagskoleutdanning, verkstedledelse, halvårig (541128)
 • Fagskoleutdanning, økonomi og ledelse, ettårig (541122)
 • Endringsledelse, videreutdanning (541102)
 • Fagskoleutdanning, butikkledelse – salg og service, ettårig (542105)
 • Fagskoleutdanning, coaching og relasjonsledelse, halvårig (541904)
 • Fagskoleutdanning, energiledelse, toårig (555120)
 • Fagskoleutdanning, faglig ledelse – byggfag, halvårig (557135)
 • Fagskoleutdanning, kjøkken- og restaurantledelse, halvårig (544205)
 • Fagskoleutdanning, kontor, salg- og serviceledelse, ettårig (543202)
 • Fagskoleutdanning, markedsføring med økonomi og salgsledelse, ettårig (542212)
 • Fagskoleutdanning, markedsøkonomi med salgsledelse, 1½-årig (542211)
 • Fagskoleutdanning, prosjektledelse kultur, toårig (541903)
 • Fagskoleutdanning, resepsjonsledelse, halvårig (544901)
 • Fagskoleutdanning, salg, ledelse og markedsføring, toårig (542109)
 • Fagskoleutdanning, prosjektplanlegging for leverandørindustrien, 10 studiepoeng (541160)