Kontor- og sekretærutdanninger

favoritt ikon

Fagskole

Du får innføring i tekstbehandling, data, regnskap og kontordrift. Kontorfag kan kombineres med fag som IT eller lønn og personalfag.

Varighet

0,5 - 2 år

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring. Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Kontorfag › Kontorfag (5432)
  • ... › Kontorfag › Sekretærutdanninger (5431)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Administrativ koordinator Fagskole Norges Yrkesakademi Lokalt opptak Lokalt opptak
Advokatsekretær Fagskole Treider Fagskoler Lokalt opptak Lokalt opptak
Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider Fagskole Norges Yrkesakademi Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseadministrasjonssekretær Fagskole Norges Yrkesakademi Lokalt opptak Lokalt opptak
Kontormedarbeider Fagskole Norges Yrkesakademi Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskapsmedarbeider heltid Fagskole Fredrikstad FagAkademi Lokalt opptak Lokalt opptak
Sekretær Fagskole Treider Fagskoler Lokalt opptak Lokalt opptak
Skoleadministrasjonssekretær Fagskole Norges Yrkesakademi Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Utdanningens navn Studiet tilbys ved
Administrativ koordinator
  • Norges Yrkesakademi
Advokatsekretær
  • Treider Fagskoler
Advokatsekretær - juridisk kontormedarbeider
  • Norges Yrkesakademi
Helseadministrasjonssekretær
  • Norges Yrkesakademi
Kontormedarbeider
  • Norges Yrkesakademi
Regnskapsmedarbeider heltid
  • Fredrikstad FagAkademi
Sekretær
  • Treider Fagskoler
Skoleadministrasjonssekretær
  • Norges Yrkesakademi