Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

97 000

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium, nettstøttet, desentralisert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20. april

Oppstartsdato

23. august

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Advokatassistent er en ettårig utdanning, med 60 studiepoeng, som gir deg generell kunnskap og kompetanse innen ulike rettsområder.

​Advokatassistenter arbeider tett med advokater, og har sentrale arbeidsoppgaver innen jus og administrasjon. Utdanningen gir varierte karrieremuligheter innen advokatbransjen og øvrige administrasjonsstillinger.

​Emnene i utdanningen: 

 • Jus

 • Regnskap

 • Advokatfirmaet

 • Administrasjon, kommunikasjon og saksbehandling

 • Prosjekt

 • Praksis

 

Styrk din kompetanse og karrieremuligheter:

 • Advokater og spesialister som forelesere
 • Undervisning sentralt i Oslo sentrum eller på nett
 • Personlig veiledning, tett oppfølging og individuelle tilbakemeldinger
 • Mulighet for å bygge nettverk i advokatbransjen
 • 1 måned praksis i løpet av utdanningen
 • Godt faglig og sosialt studiemiljø

Undervisningsopplegg

Undervisningen vil være en kombinasjon av undervisning hvor studentene får presentert fagkunnskap og hvor studentene deltar aktivt i arbeid med oppgaveløsning, refleksjoner, samarbeid, diskusjoner og arbeid i mindre grupper med veiledning. Det vil benyttes varierte undervisningsformer for å sikre et best mulig faglig utbytte, og skape et positivt læringsmiljø.

Studentenes aktive deltakelse og gruppearbeid med veiledning vil utgjøre en sentral del av undervisningen. Det skal være lav terskel for å stille spørsmål. Undervisningspersonalet vil tilrettelegge for tilpasset opplæring og god kommunikasjon med studentene. Utenom undervisningen vil det også legges opp til samarbeid mellom studentene i mindre grupper, for blant annet å løse praktikumsoppgaver i fellesskap og arbeide med prosjekt.

Opptakskrav

Søkere som har fullført og bestått videregående opplæring som gir generell studiekompetanse, vil tilfredsstille opptakskravet for utdanningen.

Dette omfatter de studieforberedende utdanningsprogrammene:

 • Studiespesialisering
 • Medier og kommunikasjon
 • Idrett
 • Musikk, dans og drama
 • Kunst, design og arkitektur

​​Fagbrevet «Kontor- og administrasjonsmedarbeider», vil også tilfredsstille opptakskravet for utdanningen.

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på tilsvarende realkompetanse. Det skal foretas en helhetsvurdering av søkerens realkompetanse for å avgjøre om søkeren har tilsvarende realkompetanse som opptakskravet for utdanningen.

Realkompetanse omfatter all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Relevant realkompetanse kan for eksempel være arbeidserfaring, annen utdanning, kurs, tillitsverv og annen kompetanse fra organisasjonsarbeid, fritidsaktiviteter og annet.

Opptaksinformasjon

Det praktiseres fortløpende opptak med behandling av søknadene etter hvert som de mottas. Søknaden sendes inn via vår nettside: https://www.jusutdanning.no/soknad

Karrieremuligheter

Samfunnet blir stadig mer rettsliggjort, og det etterspørres i stadig større grad juridisk kunnskap. Advokatassistent er en stillingstittel for assistenter som arbeider med advokater.

Relevante stillinger etter fullført utdanning kan blant annet være:

 • Advokatassistent

 • Administrative stillinger innenfor advokatbransjen, det offentlige eller det private næringsliv

 • Advokatsekretær

 • Juridisk assistent

 • Juridisk kontormedarbeider

 • Juridisk medarbeider

 • Klientkoordinator

 • Personlig assistent

 • Resepsjonsstillinger med utvidede ansvarsoppgaver

Kvalifikasjon/tittel

Advokatassistent

Alle utdanninger innen