Nøkkelinformasjon

Logo NKI Nettstudier
Logo NKI Nettstudier

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Kostnader

79500

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Fleksibel oppstart

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Vi blir i stadig større grad et globalt arbeidsmarked, hvor arbeidskraft flyter over grenser. Delingsøkonomi, nye forretningsmodeller, teknologisk utvikling og automatisering utfordrer måter vi jobber på. Dette er noen av temaene du vil fordype deg i gjennom utdannelsen.

Utdanningen gir deg innsikt i de grunnleggende problemstillinger man vil komme i kontakt med som HR-/personalmedarbeider, leder med personalansvar eller som ansatt i rekrutterings- eller vikarbyrå. Nettstudiet tar deg med gjennom hele medarbeiderreisen fra ansettelse, via utvikling, til avslutning av medarbeidere. Du vil lære om hva mangfoldledelse er, og hvordan inkludering og mangfold kan styrke konkurransekraften. Det er menneskene som skaper resultat, og utdanningen gir deg verktøy for å utvikle og ivareta kulturen på arbeidsplassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole eller fagbrev.

Søkere som mangler fag fra videregående opplæring, og ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan likevel bli vurdert på bakgrunn av realkompetanse. Vi behandler alle søkere i tråd med fagskoleforskriften.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøven, med minst B1 på alle fire delprøver.

Alle utdanninger innen