Nøkkelinformasjon

Kristianias logo
Kristianias logo

Lærested

Studiested

Nettstudier

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Studieform

Nettstudium

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Er du helsesekretær eller kontoransatt i helsetjenesten og ønsker å heve kompetansen din innen sentrale fagområder?

Behovet for kyndig helsepersonell vokser stadig, og med denne utdanningen vil du bli en verdifull ressursperson i helsevesenet.

Du vil kunne fungere som aktiv lederstøtte og avlaste andre kolleger i betydelig grad når det gjelder løpende administrativt arbeid. I tillegg vil du etter fullført utdanning være i stand til å gi konkrete innspill når det gjelder forbedring av systemer og saksbehandling. 

Studiet bygger på de nyeste reformene i helsevesenet og setter deg i stand til å spille en viktig rolle i fremtidens helsetjeneste.

Hva lærer du?

Du vil blant annet få verdifulle kunnskaper og ferdigheter i bruk av IKT-verktøy til saksbehandling, oppfølging av regnskap og oppdatering av nettside. Samtidig vil du i løpet av studietiden jobbe mye med kvalitetsarbeid, kommunikasjon, samhandling, arbeid med møter, håndtering av konflikter. 

I løpet av studietiden vil du være innom følgende teamer: 

 • Den kontorfaglige ansatte som et viktig bindeledd i virksomheten
 • Virksomhetens praktiske og elektroniske jobbhverdag
 • Velferdsteknologi, kvalitetsarbeid og HMS
 • Pleie- og omsorgsmeldinger i kommunehelsetjenesten, ventelistehåndtering og pakkeforløp
 • Praktisk personalarbeid og økonomiforståelse
 • Helseadministrasjonssekretærens praktiske rolle

Undervisningsopplegg

Utdanningen er nettbasert og hele klassen starter samtidig. En kveld i uken har du nettsamling med lærer. Her kan du stille spørsmål til læreren via chat, eller på e-post når du måtte ønske. Du kan se opptak av alle nettsamlingene når du vil – også om du ikke fikk deltatt på nettsamling.

Læringsplattformen fungerer som studentenes klasserom og gir oversikt over studiet. Her finnes planer som viser hva som skal gås gjennom hver uke med læringsutbyttebeskrivelser, lærestoff og læringsaktiviteter. Plattformen gir også tilgang til studieplan, læremidler, bakgrunnsstoff, oppgaver og diskusjonsforum. Gjennom læringsplattformen kan studentene også kommunisere med lærer, medstudenter og administrasjon

Du leverer obligatoriske oppgaver i løpet studietiden. De fleste gjøres individuelt, mens enkelte oppgaver løses som gruppe. Oppgavene må fullføres og godkjennes for å bli oppmeldt til avsluttende eksamen. Studiet avsluttes med en tre dagers hjemmeeksamen. Etter endt utdanning og bestått eksamen får du vitnemål.

 • Et opplegg som gjør det mulig å ha full jobb og andre forpliktelser ved siden av utdanningen
 • Teknisk veiledning ved behov
 • Personlig oppfølging av lærere og administrasjon
 • Gratis innføringskurs i studieteknikk på nett

Opptakskrav

 • For å bli tatt opp som student på denne utdanningen må du oppfylle ett av følgende opptakskrav:

  • Fullført og bestått videregående opplæring med utdanningsprogram Helse-og oppvekstfag -VG3 Helsesekretær.
    

  ELLER

  • Realkompetanse for fagskole:
   • Minimum 23 år i løpet av opptaksåret
   • Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som søker har opparbeidet seg gjennom skolegang, arbeid og fritid (f.eks. lønnet/ulønnet arbeid, verneplikt, folkehøyskole og frivillig arbeid/tjeneste).
   • Som relevant yrkeserfaring regnes kontorfaglig arbeid knyttet til helsetjenesten og som er relevant i forhold til det formelle opptakskravet.
   • Arbeidsattester må inneholde start- og sluttdato samt stillingsprosent/timetall.
   • Søker må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kompetansemålene i vg1 studieforberedende, vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram, eller språkprøve tilsvarende nivå B2.
     

  Lånekassen
  Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.

Karrieremuligheter

De fleste som tar studiet jobber som helsesekretærer eller lignende i dag. Du kan søke kontorfaglige stillinger både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder både i private og offentlige institusjoner. Etter endt utdanning kan du også søke stillinger som lederassistent.

Som ferdig utdannet helseadministrasjonssekretær kan du jobbe som:

 • Kontorfaglig ansatt i helsetjenesten
 • Administrasjonskonsulent
 • Lederstøtte

Vi gjør oppmerksom på at dette studiet vil ikke gi deg autorisasjon eller fagbrev.

Mange som tar dette studiet tar også Helsekoordinator for å få en bredere kompetanse.

 

Kvalifikasjon/tittel

Helseadministrasjonssekretær