Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

NKI Nettstudier

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

2

Kostnader

75500

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

En Advokatsekretær er en spesialisert medarbeider med gode juridiske kunnskaper og med innsyn i de daglige arbeidsoppgaver og fagområder som blir praktisert på advokatkontorer, og andre bedrifter som arbeider med jus. Som et ledd i utdanningen er det i løpet av 2. semester lagt opp til fagrelevant jobbpraksis.

En advokatsekretær har en sentral rolle i kontordriften og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Du lærer å utføre kontoradministrative oppgaver. Du lærer også juridisk metode og å jobbe med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

Varighet: Normert tid 1 år på stedbasert utdanning og 2 år på nettutdanning.

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Juridisk kontormedarbeider (6mnd 30 studiepoeng).

Dersom det, på grunn av corona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil du kunne gjennomføre utdanningen nettbasert. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

Gjennomføring:
 • Stedbasert: Denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert i Oslo - neste studiestart august 2021
 • Nettstudier: Denne utdanningen tilbys også på deltid som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart august 2021

Undervisningsopplegg

 • TO SEMESTRE PÅ DAGTID

Undervisning mandag til fredag fra kl. 09:00 - 14:30 over to semestre.

Undervisningen er lagt opp til at det skal være mulig å kombinere utdanningen med henting og levering av barn i barnehage eller på skole.

 

 • KLASSEROMSUNDERVISNING MED MAKS 20 ELEVER PER KLASSE

 

Emner:

 • Jus 1 og 2
 • Kontoradministrasjon 1 og 2
 • Regnskap 1 og 2
 • Engelsk forretningskorrespondanse 1 og 2
 • Prosjekt

 

Eksamen:

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus 1
 2. Jus 2
 3. Regnskap 1
 4. Regnskap 2
 5. Kontoradministrasjon 1
 6. Kontoradministrasjon 2
 7. Engelsk skriftlig
 8. Engelsk muntlig
 9. Prosjektvurdering

Det er et krav at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

Opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring
 • Realkompetanse eller relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende utdanning.
 • Vi tilbyr et gratis, men obligatorisk forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.
 • Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del.

Opptaksinformasjon

STUDIESTART STEDBASERT

Oppstart høst 2020 i Oslo og Trondheim: Medio august

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår), stedbasert
Advokatsekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Dersom det, på grunn av corona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil du kunne gjennomføre utdanningen nettbasert. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.

 

STUDIESTART NETTUTDANNING

Nettutdanning høst 2020: medio september 2020

Normert studietid er 4 semestre (2 år, deltid) på å gjennomføre utdanningen.

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning er man kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en hvilken som helst bedrift som Advokatassistent eller Sekretær innenfor det juridiske fagfeltet. Utdanningen gir en helhetlig forståelse for de administrative arbeidsoppgavene og ansvarsområdene knyttet opp mot en slik stilling.

Advokatassistent får typisk jobbtilbud hos advokater, i rettsinstansene, i juridiske avdelinger i bank, forsikring og finansselskaper. En del studenter får også jobbtilbud etter praksisperioden i den bedriften hvor de har hatt praksis.

Kvalifikasjon/tittel

Advokatsekretær

Alle utdanninger innen