Helsesykepleierutdanning

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Helsesykepleierutdanning er en spesialisering for sykepleiere. Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres foreldre. Utdanningen het tidligere helsesøsterutdanning.

Varighet

Ulik varighet, men som oftest treårig bachelor i sykepleie, og spesialisering på 1 til 2 år.

Opptakskrav

Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis. Sjekk den enkelte utdanning for detaljer.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

  • ... › Sykepleiefag › Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag (861101)
  • ... › Sykepleiefag › Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
  • ... › Sykepleiefag › Master, helsesøsterfag, toårig (761115)
  • ... › Sykepleiefag › Helsesøsterutdanning (661101)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Helsesykepleie - master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesøster - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesøster Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesykepleier Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Helsesykepleie - master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesøster Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, helsesykepleier Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Helsesøster - videreutdanning Årsstudium OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak