Nøkkelinformasjon

Helsesykepleierutdanning er en spesialisering for sykepleiere. Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres foreldre. Utdanningen het tidligere helsesøsterutdanning.

Utdanninger

Det er 7 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested
Helsesykepleie - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Helsesykepleie - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Stavanger
Helsesykepleie, deltid Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Sørøst-Norge
Master i helsevitenskap - Helsesykepleie Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere OsloMet – storbyuniversitetet
Master i klinisk sjukepleie - Helsesjukepleier Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Videreutdanning i helsesykepleie Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere VID vitenskapelige høgskole
Videreutdanning i helsesykepleie Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskolen i Innlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag (861101)
  • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
  • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
  • Helsesykepleierutdanning (661101)

Relevante yrker