Nøkkelinformasjon

Helsesykepleierutdanning er en spesialisering for sykepleiere. Du lærer å planlegge, igangsette, gjennomføre og utvikle helsefremmende og forebyggende arbeid for og med barn, unge og deres foreldre. Utdanningen het tidligere helsesøsterutdanning.

Utdanninger

Det finnes 8 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Helsesykepleie - master Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie, deltid Master, 2 år Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i helsevitenskap - Helsesykepleie Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sjukepleie - Helsesjukepleier Master, 2 år Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Lavere nivå Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Høyere nivå NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Dr.polit.-utdanning, sykepleiefag (861101)
  • Cand.polit.-utdanning, sykepleievitenskap (761101)
  • Master, helsesykepleie, toårig (761115)
  • Helsesykepleierutdanning (661101)