Folkehelse

favoritt ikon

Universitet og høgskole

Folkehelsearbeid fokuserer på forebyggende og helsefremmende arbeid.

Varighet

Bachelorgrad 3 år, mastergrad 5 år.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Kan være andre krav og lokalt opptak.

Hvordan lages denne listen?

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

Se hvilke NUS-koder som gjelder for denne oversikten

 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) (769908)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig (769920)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Master, helsevitenskap, toårig (769915)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Bachelor, folkehelsearbeid, treårig (669953)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig (669948)
 • ... › Helse-, sosial- og idrettsfag, andre › Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)

Utdanninger

Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i folkehelsearbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 38.5
 • 46.6
Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Empowerment og helsefremmende arbeid - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsearbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 39.7
 • 48.0
Folkehelsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsevitenskap - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Interdisiplinær helseforskning Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i helse og samfunn Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkbasert miljøbehandling Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Public Health - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i folkehelsearbeid Bachelor, 3 år Høgskolen i Innlandet
 • Alle
 • Alle
Bachelor i folkehelsearbeid med vekt på kosthald og fysisk aktivitet Bachelor, 3 år Høgskulen på Vestlandet
 • 38.5
 • 46.6
Bachelor i livsstilsendring og folkehelse Bachelor, 3 år Høyskolen Kristiania Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsearbeid, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder
 • 39.7
 • 48.0
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Aldring og geriatrisk helsearbeid (deltid, samlingsbasert) - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Empowerment og helsefremmende arbeid - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsevitenskap - Masterstudium Master, 2 år Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Interdisiplinær helseforskning Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorfag - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i helse og samfunn Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Public Health - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Liste over relaterte studier
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Musikkbasert miljøbehandling Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak