Nøkkelinformasjon

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Utdanninger

Det er 42 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor yrkesfaglærer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk
Yrkesfaglærer, elektrofag
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag
Yrkesfaglærer, informasjonsteknologi og medieprod.
Yrkesfaglærer, naturbruk
Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag
Yrkesfaglærer, service og samferdsel
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon
Trafikklærer tunge kjøretøy, 30 studiepoeng Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning i samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Nord universitet LÆRMA4 Alle Alle
Bachelor i musikk, faglærerutdanning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet LÆMUNT Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, Bergen
Faglærer i musikk, Stord
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Master i samfunnsfagdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet LÆRER 47.40 50.40
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1 - 13, kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Norges idrettshøgskole LÆRER 48.00 52.80
Lektorprogram i KRLE/Religion og etikk og samfunnsfag Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere MF vitenskapelig høyskole LÆRMA4 Alle Alle
Mastergradsstudium i barnekultur og kunstpedagogikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskolen i Østfold
Faglærer i kroppsøving og idrettsfag - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet LÆRER 42.50 47.60
Faglærer i design, kunst og håndverk - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet LÆRER Alle Alle
Trafikklærer Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet TRAF Oppgis ikke 51.70
Lektorprogrammet Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk
Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk
Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk
Lektor, 8.-13. trinn, realfag
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk
Lektor, 8.-13. trinn, fransk
Lektor, 8.-13. trinn, spansk
Lektor, 8.-13. trinn, tysk
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, historie
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap
Lektorutdanning med master i nordisk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 Oppgis ikke Oppgis ikke

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
  • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
  • Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
  • Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
  • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
  • Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
  • Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)