Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bygg- og anleggsteknikk
Opptakskrav: YLBYGA
Poenggrenser 2023:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 194109
Elektro og datateknologi
Opptakskrav: YLEL
Poenggrenser 2023:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 194127
Helse- og oppvekstfag
Opptakskrav: YLHS
Poenggrenser 2023:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 194123
Restaurant- og matfag
Opptakskrav: YLREMA
Poenggrenser 2023:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 194124
Teknologi og industrifag
Opptakskrav: YLTEKP
Poenggrenser 2023:
 • Oppgis ikke (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 194129

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

21. mars 2024.

Om studiet

Vil du bli yrkesfaglærer? Er du stolt av faget ditt og ønsker å dele kompetansen din? Ønsker du å tenne gnisten hos ungdom og støtte dem i prosessen med å utvikle sitt potensial? Som yrkesfaglærer får du bygge videre på den kompetansen du har som fagarbeider.

Studiet er for deg som allerede har fag-/svennebrev eller tilsvarende, og to års yrkespraksis. Som student kommer du til å jobbe tett mot både skole og bedrifter i studietiden. Programmet er samlingsbasert, med tre samlinger per semester. Hver samling varer i én uke. Mellom samlingene får du veiledning og gjør innlevering av obligatoriske oppgaver via nettet.

Ved NTNU tilbyr vi følgende studieretninger:

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Teknologi- og industrifag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Restaurant- og matfag

Den enkelte studieretning gir deg undervisningskompetanse innrettet mot det tilsvarende utdanningsprogrammet i videregående skole.

Med treårig yrkesfaglærerutdanning kan du arbeide som lærer i videregående opplæring, voksenopplæring og de øverste trinnene i grunnskolen, og med opplæringsvirksomhet i arbeidslivet. Som utdannet fagarbeider og lærer får du dobbel yrkeskompetanse. Det gir deg flere ben å stå på i arbeidsmarkedet. Aktuelle yrker kan være:

 • yrkesfaglærer i videregående skole
 • opplæringsjobber i bedrift
 • medarbeider ved opplæringskontor
 • lærer i enkelte fag på 8.–10. trinn i grunnskolen

Personer med treårig yrkesfaglærerutdanning kan også jobbe i andre fagstillinger og i lederstillinger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor - yrkesfaglærerutdanning

Alle utdanninger innen