Nøkkelinformasjon

Gokstad Akademiet Logo
Gokstad Akademiet Logo

Lærested

Studiested

Sandefjord

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

Campus 48.000,- per semester. Nettstudier: 38.000,- per semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Digitaliseringen av verden rundt oss bringer med seg en rekke utfordringer. Dette gir seg utslag i hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og datainnhenting. Studiet Cybersikkerhet er en praktisk IT-utdanning som lærer deg å sikre datasystemer for å bekjempe hacking og datakriminalitet.

De siste tiårene har digitaliseringen i samfunnet ført til gjennomgripende endringer. Disse endringene har gitt oss bedre, billigere og mer effektive løsninger på mange områder. De har dessverre også medført en sterkt økende sårbarhet. Dette gir seg utslag i hackerangrep, stadig økende organisert kriminalitet på det digitale felt, samt statlig påvirkning, spionasje, sabotasje og datainnhenting.

For å møte disse utfordringene trengs det dyktige fagfolk innenfor sikkerhet og personvern. Utdanningen cybersikkerhet skal gi kunnskap på viktige områder innenfor cybersikkerhet, der både teknologiske, organisasjonsmessige og samfunnsmessige aspekter er dekket.

Digitaliseringen av verden rundt oss bringer med seg en rekke utfordringer. Ikke bare må vi tilpasse oss hastigheten i utviklingen, vi må også sørge for å sikre systemene som vi har blitt så avhengige av.

Undervisningsopplegg

Studentene lærer den praktiske anvendelsen av verktøy og teknikker som brukes til å skape et sikkert digitalt miljø, og de teoretiske kunnskapene som kreves for å jobbe innenfor området.

Studiet har følgende emner: 

 • Emne 1: Databasesystemer (7,5 stp.)
 • Emne 2: Digital teknologi (7,5 stp.)
 • Emne 3: Introduksjon til programmering (10 stp.)
 • Emne 4: Webprosjekt (10 stp.)
 • Emne 5: Informasjonssikkerhet (15 stp.)
 • Emne 6: Objektorientert programmering (10 stp.)
 • Emne 7: Cyberforsvar og sikkerhet (15 stp.)
 • Emne 8: Softwaresikkerhet og etisk hacking (15 stp.)
 • Emne 9: Sikkerhet i IoT og Machine Type Communication (10 stp.)
 • Emne 10: Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur (10 stp.)
 • Emne 11: Prosjektoppgave (10 stp.)

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

 1. Formell kompetanse
 2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet.

Opptaksinformasjon

Løpende opptak frem til studiestart.

Du søker ved å fylle inn skjema på nettsidene våre.

Karrieremuligheter

Ekspertisen og ferdighetene studenter tilegner seg gjennom dette bachelorprogrammet er sterkt etterspurt, og vil bli viktigere enn noen gang i både offentlig og privat sektor.

Ifølge Abelia er det en bekymringsfull utvikling vi nå står i. Vi vil komme til å mangle enorme mengder IT-kompetanse i Norge. I beste fall vil én av fire IT-stillinger være ubemannet ved inngangen av år 2030.

Cybersikkerhets-eksperter og deres unike kompetanse er nødvendig innen en rekke bransjer og industrier. Store og små selskaper, sykehus, skoler, universiteter, departementer, forsvar, politi og etterretning, og andre offentlige instanser er eksempler på virksomheter som er avhengige av kompetanse til å sikre deres digitale ressurser.

De fleste store selskaper som belager seg på informasjonsteknologi har behov for ressurser med ekspertise innen Cyber Security for å sikre digitale flater. Denne graden gir en unik kvalifisering for å møte utfordringer i en rekke organisasjoner og industrisektoren.