Nøkkelinformasjon

Fagskolen i Viken
Fagskolen i Viken

Lærested

Studiested

Kongsberg

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-INF-ITD0004

Antall studieplasser

35

Søknadskode (SO)

1631-48

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Datateknikk med hovedfokus på drift av små og mellomstore datanettverk og drift av forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger.

Utdanningen i drift- og sikkerhet gir deg opplæring i å kunne løse drift og sikkerhetsoppgaver i samarbeid med bedriftens ledelse og administrasjon.

Fordypningen gir deg kompetanse i å opprette, vedlikeholde og drifte IKT- anleggene som stadig etableres i vårt samfunn.

Utdanningen kvalifiserer til jobb med IT-drift og sikkerhet.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  • minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.