Nøkkelinformasjon

Logo, fagskolen i Nord
Logo, fagskolen i Nord

Lærested

Studiested

Tromsø

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

6

Opptakskrav

F-INF-ITD0002

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

20733-12

Om studiet

Utdanningen skal gjøre studentene i stand til å prosjektere og drifte datanettet i bedrifter på en funksjonell og sikker måte. Studenten vil få et grunnlag til å kunne ta enkelte sertifiseringer innenfor Microsoft og Cisco plattformene.

Innen IT-drift og sikkerhet tilbyr vi et nettbasert deltidsstudium med samlinger som går over tre år.  Arbeidsmengden tilsvarer et fulltidsstudium på to år. Undervisningen gis på norsk og vi bruker norske og engelske lærebøker og undervisningsmateriell.  

Skolen har eget serverrom der studentene får installere og administrere datautstyr. Studentene får drifte et serverrom samt skybaserte løsninger. 

Etter endt studie har studentene oppnådd generell studiekompetanse i tillegg til fagutdanningen. 

Opptakskrav

For å bli tatt opp på studiet, kreves minimum ett av følgende punkt:  

  1. Formelt opptakskrav: Søker må ha fullført og bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/svennebrev innen fagretningen Elektro.  
  2. Realkompetanse: Søker som er over 23 år og har minimum 5 års relevant yrkespraksis innenfor fagretningen. I tillegg realkompetanse tilsvarende VG2 yrkesfaglig studieretning; felles allmenne fag.  

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.  

Relevante fagbrev: Dataelektronikerfaget, Automatiseringsfaget, Telekommunikasjonsmontørfaget, IKT-servicefaget. Andre fagbrev innen yrkesretningen IT og Elektro vil bli vurdert. 

Eksempel på relevant yrkespraksis: Arbeid innen IT innen salg, service, prosjektering, installasjon og brukerstøtte. 
All yrkespraksis må kunne dokumenteres med arbeidsattest fra arbeidsgiver, som forteller om varighet og arbeidsoppgaver. 

Dersom du er usikker på om du kommer inn under disse kravene anbefaler vi deg å søke, så vil du få en vurdering i søkeprosessen. Husk å levere med dokumentasjon. 

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.