Nøkkelinformasjon

Studiested

Noroff Bergen
Noroff Oslo
Noroff Stavanger
Noroff Nettstudier

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Praktisk IT-utdanning som lærer deg å bekjempe hacking og datakriminalitet. Det akutte kompetansebehovet for IT-sikkerhet gir solide jobbmuligheter etter studiet.

nettverk-it-sikkerhet

E-angrep er en reell trussel mot samfunnet og næringslivet. Tap eller tyveri av sensitiv informasjon kan føre til katastrofale konsekvenser for bedrifter og virksomheter. Lekkasjer av interne dokumenter med markeds- eller produksjonsplaner kan for eksempel svekke bedriftens konkurransefortrinn i markedet. I verste fall kan slike hendelser føre til store økonomiske tap, eller skade bedriftens rykte og svekke tilliten deres kunder har til dem.

Det er ikke lenger tilstrekkelig å kun avdekke at det har vært innbrudd eller innbruddsforsøk i datasystemene. For forhindre at dine systemer blir rammet, eller forhindre at nye angrep skjer, må det oppklares umiddelbart. Deretter må de skyldige må holdes ansvarlige.

I bunn av alt sikkerhetsarbeid ligger risikovurdering og sårbarhetsanalyse. Bedrifter ansetter eksperter for å forebygge og verne seg mot digitale trusler, oppdatere og ivareta deres nettverkssystemer. En fagperson med de riktige kunnskapene og kompetansen, vil kunne evaluere og fastbestemme tiltak som må settes inn for å sikre bedriften. Prosedyrer for å sikre bevis vil håndteres på korrekt vis, som kan ende med anmeldelse, tiltale og domfellelse.

I sikkerhetssammenheng er det viktig med en forståelse for hvordan programmer er bygget opp og hvordan trafikken i et nettverk kan overvåkes. Mange sikkerhetsverktøy, hackerverktøy og ondsinnet kode er i bruk i industrien. En god forståelse for programmeringsfaget og tiltak for å hindre uautorisert tilgang er viktig i arbeidet med IT-sikkerhet. Målet med studiet er at du skal utvikle deg til å bli en selvstendig systemadministrator, utvikle egne programmer og være i stand til å gjennomføre en etterforskning.

Studiet er tilgjengelig som klasseromsundervisning og via Nettstudier (oppstart fire ganger i året).

Undervisningsopplegg

Første studieår

 • Problembasert læring og prosjektarbeid
 • Introduksjon til informasjonssikkerhet
 • Operativ- og filsystemer
 • Microsoftbaserte teknologier
 • Linuxbaserte løsninger
 • Nettverksinfrastruktur
 • Studieprosjekt 1

Andre studieår

 • Sikkerhet og loven
 • Forebyggende sikkerhet
 • Hackingverktøy, hendelser og tiltak
 • Sikkerhet i praksis
 • Programmering
 • Databaser
 • Datateknisk etterforskning
 • Studieprosjekt 2

Opptakskrav

Fullført og bestått treårig videregående opplæring.

Det kan også søkes på grunnlag av realkompetanse .

Opptaksinformasjon

Løpende opptak. Benytt søknadsskjema på www.noroff.no.

Karrieremuligheter

Etter fullført utdanning kan du blant annet arbeide som sikkerhetsmedarbeider, IKT-sikkerhetskonsulent eller IKT-koordinator. Du kan også jobbe som sikkerhetsrådgiver eller konsulent i et rådgivningsbyrå innen IKT-sikkerhet, kommunikasjon og drift.

Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter. I mindre bedrifter kan man få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer. I tillegg kan du gi veiledning, støtte og rådgivning innenfor IKT-sikkerhet.