Nøkkelinformasjon

Gokstad Akademiet Logo
Gokstad Akademiet Logo

Lærested

Studiested

Sandefjord

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

Campus: 48.000,- per semester. Nettstudier: 38.000,- per semester.

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Utdanningen Nettverk – og systemadministrasjon er en praktisk IT-utdanning som skal gjøre deg i stand til å forstå og arbeide for å kontrollere tilganger og informasjonsflyt i nettverk og systemer. Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle. Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har aldri vært større.

Digitaliseringen har effektivisert hverdagen til enkeltpersoner og bedrifter, og er en viktig kilde til økonomisk vekst og produktivitet. De aller fleste samfunnsviktige funksjoner styres nå digitalt, noe som også skaper sårbarheter og utfordringer.

Bedrifter er avhengige av at datautstyr, programvare og nettverk fungerer så optimalt som mulig. Feil i 4/14 nettverk og systemer kan føre til full stans i virksomheten.

Dette kan påføre store kostnader og økonomiske tap, eller i verste fall få konsekvenser for liv og helse.

Det er mange ulike teknologier som lever side om side i et større nettverk. Målet med studiet er at du skal kunne forstå og arbeide for å kontrollere informasjonsflyten og tilgangen til bestemt informasjon.

Dette skjer blant annet ved hjelp av god kunnskap om nettverk, serverdrift, konfigurasjon og en god praksis som systemadministrator.

Studiet dekker datamaskinens oppbygning og virkemåte, og hvordan ulike komponenter kan optimalisere ytelsen.

Undervisningsopplegg

Studentene får grunnleggende kunnskap i å forstå, bygge, administrere og feilsøking i nettverk i tillegg til generell IT-sikkerhet, samt fremgangsmåter og metoder for å kunne skreddersy tekniske nettverksløsninger til bedrifter.

Studentene utfordres med reelle, praktiske og relevante oppgaver som gir et godt innblikk i utfordringene og problemstillingene man forventer å møte.

Utdanningen har følgende emner: 

Emne 1: Historie og utvikling i bransjen. Datateknologi, plattformer og systemer (20 stp.)

Emne 2: Hardware og operativsystem (20 stp.)

Emne 3: Server – konfigurering, administrasjon og oppsett (20 stp.)

Emne 4: Systemadministrasjon. Drift og support (20 stp.)

Emne 5: Administrasjon og drift av produktivitetsverktøy, med hovedvekt på Microsoft 365 (20 stp.)

Emne 6: Nettverk- og IT-sikkerhet (20 stp.)

Opptakskrav

Det er to måter å tilfredsstille opptakskravene til studiene:

  1. Formell kompetanse
  2. Realkompetanse

Kontakt skolen for nærmere informasjon rundt vurdering av realkompetanse.

Se komplett beskrivelse av opptakskravene for dette studiet. 

Opptaksinformasjon

Løpende opptak frem til studiestart.

Du søker ved å fylle inn skjema på nettsidene våre.

Karrieremuligheter

Drift, konfigurasjon og administrasjon av datanettverk og servere har gått fra å være spesielt for IT-bedrifter, til å være noe som berører alle. Behovet for kompetanse innen nettverks- og systemadministrasjon har aldri vært større.

Etter fullført utdannelse kan du jobbe som blant annet nettverksansvarlig, systemadministrator eller IKT-administrator.

Ansvarsområdene vil kunne variere mellom store og små bedrifter.

I mindre bedrifter kan du få mer ansvar og mer omfattende oppgaver. Dette kan være alt fra installasjon, drift og optimalisering av servere og klienter, til videreutvikling av bedriftens IKT-systemer i tillegg til å gi support og rådgivning til interne medarbeidere og eksterne kunder.

I større bedrifter vil du kunne jobbe mer spesialisert med ulike områder.