Nøkkelinformasjon

Utdanninger innen bygg og anlegg består av en rekke tekniske fag, i tillegg til realfag og noen samfunnsfag.

Studentene lærer fysisk og teknisk planlegging og prosjektering av nye bygg og anlegg, og vedlikehold av gamle.

Ingeniørutdanninger innen bygg og anlegg krever treårig bachelorgrad i ingeniørfag. Se utdanningsoversikt for byggingeniør.

Utdanninger

Det er 40 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold
Bachelor i ingeniørfag, bygg Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg, y-veg Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Regional planlegging og utvikling Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen i Volda
Ansvarleg søkjar og plankonsulent Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor i landmåling og eigedomsdesign Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet GENS 41.70 48.70
Utvikling og forvaltning av bygg og eigedom Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Verdsetting ved grunnerverv og ekspropriasjon Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og ingeniørfag (Militær bygg- og anleggsteknikk/Militær geometikk) Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Forsvaret
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold
Ingeniørfag, bygg - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet HING Alle Alle
Ingeniørfag, energi og miljø i bygg - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat OsloMet – storbyuniversitetet HING Alle Alle
Bachelor i ingeniørfag - Bygg- Nettbasert Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelor i ingeniørfag, bygg Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ingeniør, bygg, Gjøvik
Ingeniør, bygg, Trondheim
Ingeniør, bygg, fleksibel
Ingeniør, bygg, Ålesund
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ING4R2 52.00 54.00
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelor i tradisjonelt bygghandverk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TRADHV Oppgis ikke Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Bygg og anlegg (8571)
  • Bygg og anlegg (7571)
  • Master, eiendomsutvikling og forvaltning, 1½-årig (757905)
  • Master, teknologi, byggeteknikk og arkitektur, femårig (757901)
  • Bygg og anlegg (6571)
  • Videreutdanning, bygg- og anleggsfag, andre (657902)
  • Master, teknologi, konstruksjoner og materialer, toårig (759928)
  • Bygg- og anleggsfag, andre, uspesifiserte, lavere nivå (657999)
  • Bachelor, byggeplassledelse, treårig (657904)
  • Bachelor, ingeniørfag, bygg og industri, treårig (659933)