Fakta

Sted:
Trondheim
Gjøvik
Ålesund
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Bygg
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194023
Bygg
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 35
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194003
Bygg
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • 52.20 (primær)
  • 55.80 (ordinær)
Studieplasser: 105
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 194675
Bygg, fleksibel, deltid
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Oppgis ikke (primær)
  • Oppgis ikke (ordinær)
Studieplasser: 30
Nettbasert: Ja
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Ja
Søknadskode (SO): 194067

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Har du lyst å forme fremtidens samfunn? Verden trenger byggingeniører og behovet forsvinner ikke. Vi vil alltid trenge hus, veier, broer, parker, avløp og vann i springen. Som byggingeniør får du et spennende yrke med mange muligheter over hele landet.

På studiet kan du bruke interessen din for realfag til blant annet å lære å utrede, prosjektere og planlegge prosjekter, lede og administrere byggeprosjekter og jobbe i kreative team. Du lærer å bruke digitale verktøy til å forenkle og effektivisere måten det bygges på. Praktisk læring følger de teoretiske fagene gjennom hele studiet - i prosjekter, gruppearbeid og laboratorieøvinger.

Byggebransjen er helt sentral i kampen for et bedre miljø. Forestill deg byggeplasser uten skadelige utslipp, hus som nesten ikke bruker strøm og byggematerialer som kan gjenbrukes. Det er mulig å få til. Fremover vil vi oppleve mer ekstremvær, temperaturendringer, kraftig regn og økt fare for flom og ras. Som byggingeniør kan du sikre landet vårt, samtidig som du jobber med bærekraft, innovasjon og teknologi.

Du kan ta byggingeniørstudiet i Ålesund, Gjøvik og Trondheim - og spesialisere deg innen fagene som interesserer deg mest.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag

Alle utdanninger innen