Nøkkelinformasjon

Du lærer om levende organismer i plante- og dyreliv. Faget har fokus på evolusjon og økologi.

Det er vanlig å spesialisere seg innenfor ett eller flere av biologiens fagfelt.
Eksempler på disse er:

 • botanikk - plantevitenskap
 • mikrobiologi - læren om mikroorganismer
 • zoologi - læren om dyr
 • genetikk - læren om arv og gener 
 • økologi - læren om organismers forhold til miljøet 

Innenfor disse retningene kan du spesialisere deg ytterligere. 

Utdanninger

Det finnes 70 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Biologi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 50.90 53.80
Biologi Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet REALFA Alle Alle
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 51.50 53.50
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 55.50 57.80
Biologi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder REALFA 37.70 43.10
Biologi, årsstudium Årsstudium Universitetet i Agder REALFA Alle Alle
Biology - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedicine - master Master, 2 år UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biomedisin - bachelor Bachelor, 3 år UiT Norges arktiske universitet REALFA 52.00 52.70
Biomedisin - master Master, 2 år OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioscience (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Biovitenskap Bachelor, 3 år Universitetet i Oslo REALR2 Alle Alle
Biovitenskap Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
BirdID WP Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ett-årig videreutdanning i bioteknologi Årsstudium Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fluid Mechanics (master's two years) Master, 2 år Universitetet i Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Fornybar energi Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 47.00 52.80
Fuglekjennskap - samlingsbasert Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Fuglekjennskap, Norge nettbasert Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Genomvitenskap Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Globale miljøstudier - studiested Ghana Lavere nivå OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørfag - fornybar energi, bachelorprogram Bachelor, 3 år Universitetet i Agder HING Alle Alle
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING Alle 52.60
Joint Bachelor Degree in Animal Science Bachelor, 3 år Nord universitet VETE 46.50 48.50
Kystsoneøkologi, masterprogram Master, 2 år Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Landskap og utvikling Årsenhet og kortere Høgskulen for grøn utvikling Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i anvendt økologi Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i biovitenskap Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Ecology Master, 2 år Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Health Management in Aquaculture Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Biology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i biomedisin Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i molekylærbiologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet REALFA 50.90 49.30
Miljø og naturressurser Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 41.50 49.40
Natur og miljø Årsstudium Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Natur- og matvitenskap Forskerutdanning/PhD NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Natur- og miljøforvaltning Bachelor, 3 år Universitetet i Sørøst-Norge Generell studiekompetanse Alle Alle
Naturfag 1 for 5. - 10. årstrinn - videreutdanning for lærere Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality Master, 2 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser Master, 2 år Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ocean Resources (Master's Programme) Master, 2 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i akvatisk biovitenskap Forskerutdanning/PhD Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi Forskerutdanning/PhD Høgskolen i Innlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen REALFA 47.20 52.80
Økologi og naturforvaltning Bachelor, 3 år NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet REALFA 49.20 54.90
Årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn Årsstudium Nord universitet Generell studiekompetanse Alle 41.00

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Biologiske fag, andre (8519)
 • Botaniske fag (8512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (8515)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (8513)
 • Zoologiske fag (8511)
 • Biologiske fag, andre (7519)
 • Botaniske fag (7512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (7515)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (7513)
 • Master, anvendt økologi, toårig (751417)
 • Zoologiske fag (7511)
 • Biologiske fag, andre (6519)
 • Botaniske fag (6512)
 • Marin- og ferskvannsbiologi (6515)
 • Høgskolekandidat, akvatisk biologi, treårig (651505)
 • Mikrobiologi og cellebiologi (6513)
 • Miljø- og forurensningsstudier (6514)
 • Bachelor, økologi og naturforvaltning, treårig (651418)
 • Zoologiske fag (6511)
 • Biologi og kjemi, lavere nivå (659901)
 • Fangstøkologi, lavere nivå (671101)