Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. VID har per oktober 2020 5290 studenter, 525 ansatte og studiesteder i OsloBergenStavangerSandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

VID tilbyr profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, familieterapi, kirkemusikk, diakoni og teologi, i tillegg til en rekke andre bachelor-, master- og videreutdanninger. VID har to ph.d.-programmer: ett innenfor diakoni, verdier og profesjonell praksis, og ett innenfor teologi og religion.

VID vitenskapelige høgskole AS ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjon av fire diakonale/kirkelige høgskoler: Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole og Misjonshøgskolen, samt Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN). 

VID vitenskapelige høgskole

Telefon: 990 90 005

Studiesteder:

  • VID Oslo
  • VID Bergen
  • VID Stavanger
  • VID Sandnes
  • KUN/VID Tromsø

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Forskerutdanning/PhD
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Profesjonsstudium
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
VID Bergen
VID Oslo
VID Sandnes
VID Stavanger

Etter- og videreutdanning

- Vis alle -
Dette lærestedet tilbyr 56 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tjenesteutvikling til eldre, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Community Development and Social Innovation Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Theology and Religious Studies Master, 2 år VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i klinisk sykepleie Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Ph.d. - Diakoni, verdier og profesjonell praksis Forskerutdanning/PhD VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Philosophiae doctor (PhD) - Teologi og religion Forskerutdanning/PhD VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk teologisk utdanning Høyere nivå KUN/VID Tromsø, VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-kirkelig diakonutdanning Lavere nivå KUN/VID Tromsø, VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-kirkelig kateketikkutdanning KUN Høyere nivå KUN/VID Tromsø, VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudium i teologi Profesjonsstudium VID Stavanger Generell studiekompetanse Alle Alle
Studium i kristen sjelesorg Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i boligsosialt arbeid Lavere nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Høyere nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høyere nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i gerontologisk sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i helsesykepleie Høyere nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kirkemusikk Lavere nivå KUN/VID Tromsø, VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling Lavere nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon Lavere nivå VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i nefrologisk sykepleie Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ sykepleie Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykisk helsearbeid Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i rus- og avhengighetsproblematikk Årsstudium VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser Høyere nivå VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i veiledning Årsstudium VID Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid Årsstudium VID Stavanger Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i kristendomskunnskap, religion, livssyn og etikk Årsstudium VID Stavanger Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i trosopplæring Årsstudium VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i verdibasert ledelse og administrasjon Årsstudium VID Stavanger Generell studiekompetanse Nytt Nytt