Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid. Høgskolen har, etter sammenslåing med Høyskolen Diakonova fra 02.01.2018, ca. 4000 studenter, 400 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes.

VID tilbyr profesjonsutdanninger innenfor sykepleie, ergoterapi, vernepleie, sosialt arbeid, familieterapi, diakoni og teologi, i tillegg til en rekke andre bachelor-, master- og videreutdanninger. VID har to ph.d.-programmer: ett innenfor diakoni, verdier og profesjonell praksis, og ett innenfor teologi og religion.

VID vitenskapelige høgskole AS ble etablert 1. januar 2016 gjennom fusjon av fire diakonale/kirkelige høgskoler: Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen Betanien, Haraldsplass diakonale høgskole og Misjonshøgskolen.

VID vitenskapelige høgskole

Telefon: 990 90 005

Studiesteder:

  • VID Oslo
  • VID Bergen
  • VID Stavanger
  • VID Sandnes

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Erfaringsbasert master
Forskerutdanning/PhD
Høyere nivå
Lavere nivå
Master, 2 år
Profesjonsstudium
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
VID Bergen
VID Oslo
VID Sandnes
VID Stavanger
Dette lærestedet tilbyr 46 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år VID Sandnes Generell studiekompetanse 35.70 44.30
Bachelor i samfunnsfag Bachelor, 3 år VID Stavanger Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i sosialt arbeid, deltid Bachelor, 3 år VID Oslo SODH Alle 46.80
Bachelor i sosialt arbeid, heltid Bachelor, 3 år VID Oslo Generell studiekompetanse 43.70 52.40
Bachelor i sykepleie, Bergen Bachelor, 3 år VID Bergen NO3MA3 45.30 48.80
Bachelor i sykepleie, Oslo Bachelor, 3 år VID Oslo NO3MA3 41.80 49.20
Bachelor i teologi Bachelor, 3 år VID Stavanger Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i vernepleie, deltid Bachelor, 3 år VID Sandnes Generell studiekompetanse 37.50 51.20
Bachelor i vernepleie, heltid Bachelor, 3 år VID Sandnes Generell studiekompetanse 38.50 47.00
Master i diakoni, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i familieterapi og systemisk praksis Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i interkulturelt arbeid Erfaringsbasert master VID Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medborgerskap og samhandling, deltid Master, 2 år VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i medborgerskap og samhandling, heltid Master, 2 år VID Sandnes Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i sosialt arbeid, heltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tjenesteutvikling til eldre, deltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i tjenesteutvikling til eldre, heltid Master, 2 år VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, deltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i verdibasert ledelse, heltid Erfaringsbasert master VID Oslo Lokalt opptak Lokalt opptak